Mens tog-Norge er splitta og delt, blir trikke-Oslo litt mer helt

Sporveien skal eie sine egne trikker og T-baner igjen. Det vedtar bystyret. Høyre protesterer.

Om de er hverandres store kjærlighet er ikke godt å si. Men etter 13 år som skilte, skal atter Oslo Vognselskap og Sporveien smis i hymens lenker.

Vognselskapet har sju ansatte og ble skilt ut i eget selskap i 2006. Onsdag vedtar bystyret å stappe det inn igjen i Sporveien.

Og dermed forsvinner et selskap hvis oppgave har vært å eie alle vogner som går på skinner. Altså trikker og T-banevogner. Både vedlikehold og kjøring av vognene har allerede vært gjort av Sporveien.

Les også: Togrevolusjonen: Slik vil de stykke opp Østlandet

Fornøyd

– Dette er en gladsak, mener Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel, (hvori opptatt skinnegående vogner), til Dagsavisen.

Han mener det er bedre for kommunen å eie færre selskaper, og peker på kaoset i tog-Norge som eksempel på det motsatte.

– Der blir det uklart hvem som har ansvaret for å gjøre hva, sier han.

Byrådet mener oppsplittinga har skjedd for å gjøre det lettere å dele opp og selge deler av kollektivtransporten.

– Vi er ikke tilhengere av å konkurranseutsette og privatisere skinnegående transport, sier han.

– Er hensikten å forhindre det, da?

– Nei, hensikten er å få et bedre kollektivtilbud, sier byråd Hermstad.

– Men dette er en showstopper for konkurranseutsetting, legger han til.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dårlig idé

Høyre sto bak oppsplittinga av selskapene tilbake i 2006 og er ikke særlig fornøyd med beslutningen om å slå dem sammen igjen.

– Vi synes dette er en dårlig idé, derfor stemmer vi mot den, sier byrådslederkandidat og gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Han mener grepet som ble gjort i 2006 sikret at det ble satt av penger til vedlikehold.

– Det var et suksessgrep, som har gjort at vi har tatt igjen hele vedlikeholdsetterslepet på 1,7 milliarder kroner, sier han.

– Dette systemet har fungert godt i Oslo i tjue år, sier han.

Lae Solberg peker også på at selskapet har spart opp nok penger til å finansiere halvparten av de nye trikkene Oslo har kjøpt inn.

– Det er dumt å reparere noe som virker, sier han.

Les også: Sporveien: Oslos trikkepark skal være skiftet ut innen 2024

Vil vurdere å reversere

Høyres gruppeleder mener dette er det skuffende resultatet av byrådets plan om å omorganisere kollektivtrafikken i Oslo.

– Det er gått fire år, og dette er alt de kommer opp med. Det virker som et grep for å tilfredsstille egne partimedlemmer og fagforeningene, sier han.

– Men Sporveien selv mener dette er et bra grep?

– Det er jo ikke overraskende at Sporveien ønsker å vokse, sier han.

Men på spørsmålet om Høyre vil splitte opp igjen selskapene hvis de vinner valget, blir han litt mindre klar:

– Jeg holder det åpent om vi vil snu på det. Men vi må få argumentene på bordet og få det skikkelig belyst, sier Lae Solberg.

Dermed kan det altså være at det er duket for skillsmisse igjen allerede til høsten. Sånn er livet, selv for trikken.

Les også: Ønsker T-bane til Fornebu innen 2027