Mener Melby må si hvor mye kommunene skal få: – Nå må hun holde det hun har lovet

Kunnskapsminister Guri Melby (V) holder fast ved at staten skal kompensere kommunene for koronautgiftene, men hvor mange kroner som legges på bordet til skoler og barnehager er fortsatt uvisst.

De varslet om alvorlige velferdskutt som vil kunne ramme barn.

Politisk ledelse i Oslo, Drammen og Stavanger sto sammen i Dagsavisen onsdag og ba regjeringen om å sikre kommuneøkonomien, som har fått hard medfart under koronakrisa.

Her er bakgrunn for saken: Kommunene frykter alvorlige kutt

– Barna våre har betalt den dyreste prisen i koronakrisen. Guri Melby har sagt at hun skal ta hele regninga for korona-skolen. Nå må hun holde det hun har lovet, og ikke svikte elevene og barnehagebarna, sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås til Dagsavisen.

Hun konfronterte kunnskapsminister Guri Melby (V) med Dagsavisens oppslag i Stortingets spørretime onsdag. Og hun mener Melby bør komme med konkrete tall til kommunene.

Ikke oversikt

– Nå haster det mer enn noensinne å få en krisepakke for skolene på bordet. Det er useriøst og arrogant å ikke svare på hvor mye penger hun har tenkt å bevilge og hvor mye hun har satt av for å dekke opp for millionbeløpene det er her er snakk om. Jeg krever full åpenhet om regjeringens planer for finansiering av skolen og barnehagene, sier Fagerås.

I spørretimen onsdag holdt Melby fast ved tidligere lovnader om at regjeringen skal kompensere kommunene for koronautgifter.

– Men så er det jo sånn at både for staten og for de enkelte kommunene er det vanskelig å ha den fulle og hele oversikt ennå. Den oversikten jobber vi med å få. Vi har en tverrdepartemental arbeidsgruppe, der også KS er godt representert, og vi skal skaffe oss den oversikten for å sørge for at vi dekker de ekstrautgiftene som det er nødvendig å dekke, sa Melby i stortingssalen.

Striden om Oslos største byggeprosjekt: Slik blir den nye bydelen Filipstad (+)

10,8 milliarder kroner

Overfor Dagsavisen sier Melby at hun har forståelse for kommunene som nå er urolige for om de har midler til å sørge for de såkalte sårbare barna. Hele landet har vært i en krevende situasjon, understreker hun.

– Regjeringen har lagt fram flere ekstraordinære budsjettforslag knyttet til virusutbruddet, og en ny legges fram snart. Samlet innebærer tiltakene som allerede er vedtatt og som foreslås i Revidert nasjonalbudsjett at kommuneøkonomien styrkes med om lag 10,8 milliarder kroner, sier Melby.

Hun håper kommunene strekker seg langt for å hjelpe de sårbare barna.

– Og jeg vet at både kommunene, rektorene, lærerne og andre ansatte jobber hardt for å finne gode løsninger for alle elevene, sier hun.

Men tilbake til tallene: Regjeringen viser til ekstra milliarder til kommunene bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett. Et budsjett som ifølge Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), vil forsterke krisa til Oslo. Om kommunenes frykt for manglende kompensasjon fra staten, sier Melby:

– Stortinget har vedtatt at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter. Dette støtter vi. Regjeringen har videre satt ned et utvalg som skal vurdere hvordan koronakrisen påvirker kommuneøkonomien. Dette vil være viktig kunnskapsgrunnlag for at staten skal kompensere kommunesektoren på riktig nivå, og for at staten og kommunesektoren får en felles forståelse for hvilke økonomiske konsekvenser koronautbruddet har hatt for kommunene og fylkeskommunene.

Har de Norges trangeste skolegård? Bli med til Sofienberg skole (+)

Haster

Som Dagsavisen skrev onsdag, har Oslo kommune sendt brev til regjeringen der de ber om rask avklaring på blant annet finansieringen videre. Dette blant annet for å kunne forberede skolestart til høsten. Melby er enig i at forberedelsene til skolen etter sommerferien er viktig nå.

– Det er også viktig at vi allerede nå gir signaler om hvordan skolehverdagen blir til høsten. Dette jobber vi med nå og vi vil i løpet av kort tid legge fram oppdaterte smittevernveiledere som vil ha lengre varighet, og også gjelde til høsten. Jeg både tror og håper at disse veilederne vil bidra til at barn og unge igjen får en mer normal hverdag og at de ansatte på skolene får mer forutsigbare arbeidsdager slik at de kan planlegge og gi et best mulig tilbud. Fra før av har regjeringen satt av 170 millioner kroner for å hjelpe de spesielt utsatte elevene med å ta igjen tapt progresjon, vi har også foreslått en styrket satsningen på den digitale undervisningen med om lag 140 millioner kroner, sier hun.

SVs Mona Fagerås mener det haster med en krisepakke for skolene i hele landet.

– Det er åpenbart at tilbudet i barnehager og skoler vil bli dårligere når skolekassa er tom og rektorene bare ser røde tall budsjettet. Når skolene åpner for vanlig drift blir det desto viktigere å se til at skolene har de pengene de trenger, sier hun.