Mener kommunen tolket for strengt

Statssekretær Tommy Skjervold (FrP) mener Oslo kommune kunne gitt moren til autistiske Erik (5) parkeringstillatelse innenfor dagens regelverk.

Forrige uke skrev Dagsavisen om moren til autistiske Erik (5) som fikk avslag på handikapparkering til tross for at sønnen har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), kalte regelverket for «rigid» og avslaget for «helt urimelig», og ba samferdselsministeren gripe inn og endre regelverket.

Kan inkludere autisme

Bymiljøetaten begrunnet avslaget med at Erik ikke har nedsatt gangevne, med henvisning til lovteksten med navnet Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Likevel mener statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold (FrP), at kommunen har har handlingsrom til å gi parkeringstillatelsen selv om søker har autisme. Skjervold pressiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vilkåret omfatter ikke bare lidelser i bevegelsesapparatet, det kan også inkludere autisme. Jeg mener kommunen har handlingsrom til å utstede parkeringstillatelse i saker som denne.

– Slik lovteksten er formulert er det ikke veldig tydelig at det er mulig for andre enn personer med en fysisk funksjonsnedsettelse å få en slik parkeringstillatelse?

– Det er nok sånn byråden og Bymiljøetaten ser på det også. Derfor er jeg interessert i å ta en prat med Oslo kommune for å se om det er selve regelverket eller kommunens tolkning av det som er problemet. Jeg tror det ligger i tolkningen, men det viktigste er å finne en god løsning som gir de som har behov for det den tillatelsen de trenger.

– Slik lovteksten er formulert er det tenkelig at foreldre med barn med for eksempel autisme ikke søker fordi de ikke tror de vil få søknaden innvilget?

– Vi må få det tydelig fram hva som gir rett til en slik parkeringstillatelse. Hvis regelverket gjør at folk som kunne fått innvilget hc-parkering unnlater å søke, har vi noe vi må justere på. Jeg tar heller en søknad for mye enn en for lite, sier Skjervold.