Meaza gikk fra deltid til heltid i en fei. Nå skal flere få det som henne

I neste års Oslo-budsjett satser byrådet et tosifret millionbeløp på vikarpool og mer hele og faste stillinger.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Målet er at flere skal få en ny hverdag som Meaza Berhe. Hun er ansatt som helsefagarbeider i hjemmetjenesten til Vestre Aker bydel i Oslo. Hun gikk fra en stillingsbrøk på 20 prosent til 100 prosent på kort tid og er en av flere deltidsarbeidere i bydelen som har fått en fulltidsstilling i hjemmetjenesten

– Før jobbet jeg fast bare hver tredje helg. I tillegg måtte jeg være tilgjengelig på telefon hele tiden for å steppe inn. Jeg kunne jo ikke si nei. Da blir det vanskelig å planlegge tiden, sier Meaza Berhe til FriFagbevegelse.

Les også: Slik vil Moxnes kvitte seg med bemanningsbyråene i de store byene

Økonomisk trygghet

Nå er det en helt ny hverdag i en hel og fast stilling.

– Nå vet jeg hele tiden når jeg skal jobbe, jeg kan gå på kurs og lærer stadig nye ting. Nå vet jeg hvor mye jeg får i lønn hver måned og kan planlegge økonomien. I sommer hadde jeg til og med ferie for aller første gang. Tidligere måtte jeg bare jobbe så mye jeg kunne, sier Meaza.

Nå er hun også blitt såkalt primærvakt i en av de fire sonene i bydelen. Dermed har hun sitt faste område på Hovseter.

– Nå har jeg faste brukere jeg går til. De kjenner meg og jeg kjenner dem. Det er fint for dem og fint for meg, sier hun.

Tone Tellevik Dahl (Ap) er byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Hun er stolt over hva de får til i Oslo.

– Vi er absolutt ikke i mål. Heltid er en rettighet, og deltid et valg. Nå setter vi av tre millioner kroner til å etablere ressurspooler for flere hele og faste stillinger i bydelene, sier Tone Tellevik Dahl til FriFagbevegelse.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Satser store beløp

Videre bevilger byrådet 7 millioner kroner neste år til utprøving av nye turnusordninger ved ulike virksomheter, i tillegg til en egen enhet på sykehjem med kun hele stillinger. Sykehjemsetaten har pekt ut Ullernhjemmet som et sykehjem som skal ha en slik avdeling. På fire år har det blitt 3.300 flere i hele og faste stillinger i Oslo kommune.

– Tempoet under de rødgrønne sammenlignet med det borgerlige byrådet er doblet. Vi har også bedt om mer spesialiserte rapporteringer på pleie- og omsorgsfeltet der utfordringene ofte er størst, sier Tellevik Dahl.

De siste årene er grunnbemanningen i pleie- og omsorgstjenestene økt med 610 årsverk.

– Økt grunnbemanning med en tydelig marsjordre om at dette må brukes til å få flere hele og faste stillinger, som Vestre Aker har gjort, hjelper på. Vi får økt andelen heltid. Men vi må gjøre enda mer. Nå setter vi altså av penger til ressurspooler, eller vikarpooler som mange kaller det. Vi tester ut det i noen i sykehjemsetaten i noen bydeler. Vi skal prøve ut nye turnusordninger, og vi skal vi lage en egen enhet med bare hele stillinger på et sykehjem, sier hun.

Les også: Oslo-byråden vil lære av Bergen

Vinne erfaring

Målet er å opparbeide seg erfaring med hvordan man blant annet kan lage bemanningsplaner.

– All forskning tilsier at hvis man jobber heltid, yter man bedre kvalitet over tid. Sjansen for at sykefraværet går ned er stor. I det lange løp sparer vi penger, selv om det på kort sikt koster litt mer penger. De ansatte får en tryggere økonomisk hverdag, mens vi som kommune får større forutsigbarhet, sier Tone Tellevik Dahl.

Michael Råberg, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i bydelen, er klar på at de har kommet et stykke på vei i Vestre Aker bydel når det gjelder mer heltid og nye turnusplaner.

De er i ferd med å etablere en vikarpool selv, og noen har frivillig gått med på å jobbe annenhver helg og lange dager - det vil si en en økt tidlig og sent på dagen. Det de tjener på er lengre sammenhengende fri. Alt skjer i samarbeid med nettopp Fagforbundet.

Ved et sykehjem som det skal opprettes ressurspool i Oslo kommune nå, blir det fire faste vikarstillinger som kan gjøre at opptil 11-12 ansatte kan få hele stillinger.

– Noen vil kanskje kritisere oss for å gå for sakte fram. Men la oss starte med små og store grep og høste erfaringer. På sikt er det veldig lurt, tror Tone Tellevik Dahl. (FriFagbevegelse)

Les også: LO-topp slår alarm om deltidsstillinger