Mann dømt til 13 og et halvt års fengsel for drap på Bjørndal i Oslo

En 34 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til 13 år og seks måneders fengsel for drap på Bjørndal i Oslo i mars i fjor.

Av Dag Kjørholt

I tillegg er han dømt til å betale avdødes foreldre til sammen 400.000 kroner i oppreisning, samt noe over 50.000 kroner i erstatning til NHO forsikring. Det trekkes 605 dager for utholdt varetekt fra straffen. 34-åringen får forkynt dommen i Ullersmo fengsel.

I retten innrømmet norskpakistaneren å ha avfyrt skuddet som tok livet av den 31 år gamle polakken. Han nektet imidlertid for at drapet var forsettlig, og sa han egentlig skulle slå mannen med våpenet da det gikk av et vådeskudd, skrev Dagbladet på første rettsdag 1. oktober.

Det hadde oppstått en konflikt mellom de to, og 34-åringen sier han trodde polakken ville angripe ham i garasjeanlegget der det dødelige skuddet falt, og oppfattet at han ville ta fra ham våpenet.

I alt åtte personer ble pågrepet etter tre skyteepisoder på Bjørndal, Lambertseter og Jordal like i forkant av drapet, som skjedde i 6-tiden om morgenen 12. mars i fjor. Sju av dem, inkludert mannen som nå er dømt, ble tiltalt for grov våpenovertredelse.

Mannens forsvarer, advokat Trygve Staff, opplyser til NTB at dommen blir anket.

Les også: Hvert fjerde drapsoffer er en kvinne som blir drept av mannen, kjæresten eller eksen

Ren henrettelse

Normalstraffen for et ordinært forsettlig drap er tolv års fengsel, men det er skjerpende at lovbruddet er begått med et middel som er særlig farlig eller har stort skadepotensial. Automatvåpen hører inn under denne kategorien, skriver tingrettsdommer Janne Tennøe og sikter til de to Sten maskinpistolene domfelte oppbevarte.

Videre er det straffeskjerpende at drapet ble utført på en særlig hensynsløs måte. Her hadde det etter rettens oppfatning karakter av ren henrettelse.

Det er ytterligere straffeskjerpende at drapet ble begått helt uprovosert og overfor en tilfeldig person, som både hadde hjulpet tiltalte og kom tilbake for å hjelpe til mer. Drapet alene tilsier derfor 13 års fengsel, heter det i dommen.

Ingen straffereduksjon

Våpenovertredelsene tilsier rundt seks måneders fengsel. Det er også skjerpende at han etter drapet etterlot både dem og magasinene på en uforsvarlig måte midt i et tettbebodd nabolag.

Videre mener retten det er skjerpende at 34-åringen hadde tilknytning til et kriminelt miljø, som viste en lettvint og kritikkverdig holdning til omgang med våpen. Dette tilsier i alt en straff på omkring ett år.

For norskpakistanerens narkotikalovbrudd ligger straffen i overkant av seks måneders fengsel. Det gjaldt et noe større kvantum MDMA, men bare 70 gram cannabis.

Domfelte får ingen strafferabatt for å ha tilstått disse forholdene. Retten viser til at det verken har hatt noen bevismessig eller prosessøkonomisk betydning, siden bevisførselen for drapet også omfattet de andre tiltalepunktene.