BEREDSKAP: Leder av Oslo brannkorpsforening Bjørnar Aron Aronsen frykter at lavere bemanning på 110-sentralen vil gi lengre responstid.

Må ta seg av tyverialarmer

Når 110-sentralene i Oslo, og Asker og Bærum fra nyttår slås sammen, må nødoperatørene i Oslo også ta seg av tyverialarmer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), har gitt pålegg om at 110-sentralene i disse kommunene skal slås sammen. Fra nyttår vil den felles 110-sentralen være midlertidig lokalisert på Lysaker, til 110-sentralene samlokaliseres med politiets nødsentral på Grønland om fem år.

Les også: Stilte brannsjefen til veggs

Tyverialarmer

Nytt for 110-operatørene i Oslo, er at de fra nyttår også må ta seg av tyverialarmer.

Inntekter fra tyverialarmer finansierer i dag mye av driften av 110-sentralen i Asker og Bærum, og vil bli en ekstraoppgave for operatørene i Oslo, som i dag tar seg av brannalarmer og heisalarmer.

Dette blir en ekstraoppgave de tillitsvalgte i Oslo brann- og redningsetat er lite glad for.

Brannsjef Jon Myroldhaug aksepterer oppgaven, men er tydelig på at det ikke er noe han vil starte med i eget brannvesen.

– Oslo kommer ikke til å håndtere tyverialarmer utrykningsmessig. Vi vil bare behandle selve utvarslingen, sier brannsjef i Oslo brann- og redningsetat Jon Myroldhaug til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tid og krefter

– Dette arbeidet vil gå ut over de store og viktige hendelsene, mener leder av Oslo brannkorpsforening Bjørnar Aron Aronsen.

– Alarmer, enten det er brann eller tyveri, tar mye tid og krefter, og det er et mål framover å begrense hvor mye jobb det er med dette. Men vi må ikke stikke under stol at både vi og Asker og Bærum tjener mye penger på alarmtilknytning, og at det er med å finansiere brann- og redningsberedskapen. Men nødtelefoner vil alltid ha prioritet framfor alarmer, sier brannsjefen.

Brannsjef Jon Myroldhaug er misfornøyd med at det tar så lang tid å få samlokalisert politiets og brannvesenets nødsentraler, til tross for at det for lengst er politisk bestemt.

Det vil ta opptil fem år før en slik løsning er på plass.

– Det er uheldig at vi må være i midlertidige lokaler inntil vi slås sammen med politiets nødsentral, sier brannsjefen til Dagsavisen.

Bjørnar Aron Aronsen bekymret over at sammenslåingen av 110-sentralene vil føre til at færre operatører skal få enda mer å gjøre, og at det vil gå ut over beredskapen.

I dag er det en minimumsbemanning på to personer ved 110-sentralen i Asker og tre i Oslo.

Aronsen mener at det derfor bør være en minimumsbemanning på fem ved sammenslåing, og at det vil gå ut over beredskapen, særlig ved store hendelser med bare fire 110-operatører.

Et syn ikke brannsjefen deler.

– Jeg mener at vi sammen vil stå bedre rustet med den bemanningen som er planlagt, enn hva vil ville gjort hver for oss, sier Myroldhaug.

Les også: Nå blir det store endringer på T-banen

Løpende kontakt

110-operatørene i Oslo har så vidt startet på jobben når alarmen går.

De har løpende kontakt med mannskapene på brannstedet, de bistår med kart over bygninger, hjelper til med kjøreruter, rekvirerer ekstra mannskaper, eller skaffer en gravemaskin om det skulle være behov for det.

De vet det aller meste som kan hjelpe mannskapene ute.

– Vi er i dag pålagt å svare nødanrop innen 10 sekunder og sende ut enhet (er) innen 70 sekunder. Å gå ned på nattbemanning og i helg viser lite innsikt fra ledelsens side i tjenesten. Det er mindre hendelser om natten, men hendelsene er mer komplekse, krever mye flere ressurser, evakueringen blir større da man sover på disse tidene, hendelsene blir som regel senere oppdaget og blir derav større og vanskeligere og det er alltid to slokkegrupper ved store hendelser. Her kommer ofte de store dødsbrannene, sier Aronsen.


For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!