SV-politiker Petter Eide var på plass under folkemøtet på Holmlia tirsdag kveld. Her på talerstolen.

– Må få tilbake fast politipost

Holmlia må få tilbake den permanente politiposten sin, sier SV-politiker Petter Eide.

– Vi må styrke det lokale politiet, og Holmlia bør få tilbake den permanente politiposten sin. En permanent politipost på Holmlia vil føre til at folk på Holmlia føler at problemene blir tatt på alvor, sier Eide til Dagsavisen. Den faste politiposten ble nylig lagt ned. 

Eide er medlem av justiskomiteen på Stortinget, og var på folkemøtet på Holmlia som ble arrangert tirsdag kveld etter flere voldsepiosoder i området helt sør i Oslo den siste tiden. 

Petter Eide mener styrking av lokalt politi er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe ungdomskriminalitet.

– Vi vil legge inn et konkret forslag om at det må sikres at det settes av nok penger til politiressurser i bydelene i Oslo, ikke bare til byer. Man må sikre politiressurser lokalt, sier Eide.

Omstridt ID-kontroll

Eide ønsker også at politet gjennomfører loggføring av identitetskontroller de foretar.

– Politet i Oslo loggfører ikke slike kontroller, dermed har vi ingen mulighet til å kontrollere hvem politiet ber om id. Hvis de eneste som blir spurt er minoritetsgutter mellom 18 og 25 år, er det et problem.  Hvis vi skal forebygge gjengkriminalitet og vold må det være et nært forhold mellom politi og folk, og det må ikke skapes fiendskap og murer, for da blir politiet fremmedgjort. Da slipper de ikke til, og får ikke god informasjon om hva som foregår, mener Eide, som mener disse tiltakene må komme i tillegg til sosiale tiltak rettet mot ungdom.