Staten og Oslo kommune er enige om en ny Groruddalssatsing. Intensjonsavtalen signeres av Jan Tore Sanner og byrådsleder Stian Berger Røsland. Til stede er også finansminister Siv Jensen og leder av Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen, Aud Kvalbein (KrF), miljøbyråd Guri Melby og byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen. FOTO: MIMSY MØLLER

Lover grorudsatsing

Groruddalssatsingen skal videreføres, lover regjeringen – uten at den forplikter seg til å gi en eneste krone.

Smilene var brede da Høyre-duoen kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, i går møttes i Ammerudlia barnehage for å undertegne en intensjonsavtale om å videreføre samarbeidet med Groruddalssatsingen i ti nye år fra 2017.

De to presenterte tre hovedsatsingsområder for de fire bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Ifølge programmet legges det opp til innsats innenfor barnehage og skole, sysselsetting og nærmiljø.

LES OGSÅ: Ungdommens engasjement ga nytt treningsanlegg

Arbeidsledighet

– Denne satsingen er ikke bare viktig for Groruddalen, den er viktig for at hele Oslo by skal lykkes, sier Jan Tore Sanner.

Han understreker at det vil være spesielt viktig å hindre fortsatt økning i arbeidsledigheten i Groruddalen.

– Sysselsetting er helt avgjørende, ikke minst i forhold til integrering, fremholder Sanner.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Lover ikke pengesum

Da Goruddalssatsingen startet, forpliktet Stoltenberg-regjeringen og Oslo kommune seg til et spleiselag som innebar at staten og Oslo kommune spyttet inn minimum 50 millioner kroner årlig hver. Reelt bidro regjeringen alene med mellom 110 og 150 millioner kroner. Når de blåblå nå skal videreføre satsingen, er det uten løfte om hvor mye penger de vil bevilge fra statens side. Mens Oslo har bevilget 15 millioner kroner i 2017 og 15 millioner kroner i 2018 til Groruddalssatsingen.

LES OGSÅ: Kutter støtten til Groruddalen

Bøler: – Krabbegir

Nå frykter Aps Jan Bøhler, som var initiativtaker til Groruddalssatsingen i 2004, at hele satsingen står i fare.

– Jeg er redd for at de setter hele satsingen i krabbegir ved at de ulike prosjektene blir sulteforet og at de vil leve på nåde fra år til år, sier Bøhler.

I intensjonsavtalen står det nemlig at pengene skal bevilges gjennom årlige budsjettforhandlinger.

– Dette vil skape stor usikkerhet rundt gjennomføringen av de store prosjektene, og kunne gjøre at andre aktører som Statens vegvesen vil vegre seg for å satse, sier Bøhler og legger tiI:

– Med så små og konkrete forpliktelser er jeg redd for at Groruddalsatsingen amputeres til et minimum.

LES OGSÅ: Grorud IL skaper samhold på banen

– Savner helsesatsing

I tillegg til å være kritisk til de manglende økonomiske forpliktelsene, er også Bøhler opptatt av at folkehelse bør prioriteres som en del av satsinga. Det er ikke et av feltene de blå politikerne vil prioritere, ifølge intensjonsavtalen.

– Jeg mener de skulle gjort mer med folkehelse og forebygging av livsstilssykdommer som er veldig utbredt i Groruddalen, sier Bøhler.

LES OGSÅ: Blå planer for Grorud

LES OGSÅ: Må bli hørt, ber Grorud-ungdom