Lover bedre snørydding

Bymiljøetaten får i en ny rapport ros for håndteringen av all snøen som falt i fjor. Selv var de ikke fornøyd, og lover bedring.

 

– Selv om rapporten fra Ernst & Young slår fast at vi gjorde en god jobb innenfor de rammene vi hadde, så er vi ikke fornøyd selv. Den lærdommen vi fikk i den snørike vinteren i fjor, tar vi med oss til denne vinteren, sier kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten (BYM), Richard Kongsteien, til Dagsavisen.

Les også: – I denne gata har det ikke vært ryddet i hele vinter

Fortau

I rapporten vises det til at nødetatene var godt fornøyd med brøytingen, og at de hadde god framkommelighet gjennom hele vinteren.

– Klagene kom fra publikum. Det gikk på dårlig framkommelighet og at det var mye snø på fortau og gangveier, sier kommunikasjonsdirektøren, og henviser til kommunenes brukerundersøkelse som nylig var klar.

– Det var ikke lett å komme seg fram med barnevogn, eller være gammel og skrøpelig til beins på glatte fortau. Derfor vil vi ha en ekstra prioritet på dette kommende vinter, sier han.

– 120 kilometer i Oslo er prioriterte veier. Det vil si hovedfartsårene ut og inn av byen. Ved minimum tre centimeter med nysnø, skal brøytemannskapene ut. Innen fire timer skal det være det vi kaller barmarksstandard, eller svart asfalt. Det gjelder også tilhørende fortau og sykkelveier. Resten av veinettet skal være brøytet innen fem til ni timer, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Snørik

– Det kan virke rart for mange at vi brøyter snøen fra veiene over på fortauet, og at sykkelfeltene dermed også blir snøfrie. Men saken er at vi i neste omgang kommer med traktor og fjerner snøen fra fortauene, sier han.

Med den snørike vinteren vi har friskt i minnet, har BYM satt mye inn på å bedre logistikken og vil ta sterkere styring.

– Problemet er å fjerne snøen. I fjor opplevde vi at lastebilene sto i kø for å tømme snøen i snøsmeltelekteren «Terje».

– Foran denne vinteren har vi langt flere steder hvor vi kan mellomlagre snø, før det sendes til «Terje», sier Kongsteien.

Kommunen har også deponier, hvor snøen blir lagret til den smelter av seg selv på våren.

– Vi tar jevnlig prøver av snøen av miljøhensyn, sier han.

Et annet grep BYM har gjort, er å få kontroll på alt sammen selv.

– Det er samme avdeling som tar seg av bestilling, gjennomføring og etterkontroll. Noe som gir en mye bedre oppfølging, sier han.

Les også: Ga brøyte-bøter

150 millioner

I fjor brukte kommunen rundt 150 millioner kroner på snøhåndteringen.

– Det blir omtrent det samme i år. Bruker vi mindre enn budsjettet, overføres de resterende pengene til et fond, som vi kan ta av de årene vi trenger mer penger til brøyting, sier Kongsteien.