Lærerne Kristin Ask (t.v.), Marit Eikeland og Julia Kagge mener Global Dignity Day går på bekostning av ordinær undervisning, og er svært kritiske til innholdet i dagen. FOTO: HILDE UNOSEN

Lærere ut mot kronprinsen

Kronprinsens verdighetsdag kan i verste fall være skadelig for elever, mener flere lærere. De får støtte av ungdomspsykolog Willy-Tore Mørch.

Siden 2008 har skoler over hele landet arrangert «Global Dignity Day» (GDD), et initiativ fra kronprins Haakon, der elever blant annet skal diskutere verdighet, og dele sine verdighetshistorier. Årets GDD skjer på 150 skoler onsdag.

Men nå har en rekke lærere sett seg lei på at kronprinsen får sin egen dag i skolen til å snakke om vage begreper og verdier.

– Som pedagogiske fagpersoner kan vi ikke stå inne for dette, sier lærer ved Oslo Katedralskole Kristin Ask.

LES HEGE ULSTEINS KOMMENTAR: Kronprinsipper

Verdighetshistorier

Sammen med kollegene Marit Eikeland og Julia Kagge kommer de med en rekke innvendinger mot GDD.

  • Dagen går på bekostning av viktig, ordinær undervisning.
  • Dagen går på bekostning av andre alternative dager, som Operasjon Dagsverk og FN-dagen.
  • Det pedagogiske innholdet er ullent og meningsløst.
  • Undervisningsopplegget er problematisk.

I løpet av dagen skal elevene nemlig deles i grupper, og dele sine «verdighetshistorier» med hverandre. Deretter plukkes de sterkeste historiene ut, og elevene må så dele historiene på en scene foran resten av trinnet.

Flere av historiene filmes, og legges ut på nettstedet Youtube i etterkant. I videoene som ligger ute er det flere elever som deler historier om psykiske problemer, mobbing og helse.

– Elevene er så unge at de forstår ikke hva som skjer med historiene de deler i etterkant, sier lærer Marit Eikeland.

– Lærerne har god grunn til å bekymre seg. Barn og ungdom i den alderen har ikke forutsetninger for å se konsekvensene av å utlevere dype og personlige ting. Og slettes ikke når det filmes og legges ut på sosiale medier, sier professor i barne- og ungdomspsykologi Willy-Tore Mørch.

Han sier at å dele vonde tanker og historier kan være godt for den enkelte, men ikke i offentlige fora som et klasserom eller gymsal, og særlig ikke om det filmes og legges ut på internett.

– Man skal være veldig forsiktig med å invitere ungdom til å komme med private avsløringer som også kan være stigmatiserende. Det er alvorlig informasjon å spre til omgivelsene, sier Mørch.

Lærerne får også full støtte av leder i Skolenes Landsforbund, Anne Finborud.

– Vi lærere har en profesjonell holdning til yrkesetikk, og vi vet hva vi snakker om når vi sier at dette opplegget er veldig vart og kan føre til ulykkelige ting. Her må man stille spørsmål ved systemet, sier forbundslederen.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Ikke egenterapi

Daglig leder i GDD, Thomas Horne, sier til Dagsavisen at problemstillingen om mobbing og psykiske problemer er noe de er veldig opptatt av.

– Dette er ikke et egenterapiprosjekt, men en dag hvor man skal se de positive og konstruktive eksemplene, og heller ta de hverdagslige historiene. Vi har gode rutiner og opplæring for å få både veilederne og skolene til å passe på det. Men det hender selvfølgelig at når man inviterer til en diskusjon om viktige ting i livet, om hvordan man kan føle seg verdifull, sett og respektert, så er det en risiko for at det kan vekke vonde minner, sier han.

Han sier de også har gode rutiner til å følge opp de få gangene elever har uheldige opplevelser.

Siden oppstarten har GDD vært obligatorisk for alle skoler i Oslo. Men i fjor bestemte bystyret at et obligatorisk opplegg bryter med lærernes metodefrihet.

Horne i GDD sier at selv om opplegget ikke lenger er obligatorisk, velger fortsatt flere enn tre av fire skoler i Oslo å videreføre programmet.

– Vi syntes det er et tegn på at skolene syntes dette er et godt og effektivt opplegg for å jobbe med skolemiljøet.

Grunnen til at kronprinsen har fått sin egen dag i Osloskolen, som inntil i år har vært obligatorisk, sier han var en avgjørelse utdanningsetaten tok. Etaten på sin side viser til Horne om svar på hvorfor GDD ble obligatorisk.

Utdanningsetaten i Oslo skriver også i en e-post til Dagsavisen at opplegget kun er på to klokketimer, og at det ikke lenger er obligatorisk for skolene å følge, noe de mener er godt kommunisert. De mener dagen fører til bedre skolemiljø, og at den gjerne kan kombineres med både FN-dagen og OD.

Dagsavisen har vært i kontakt med Slottet. Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, viser til svarene til Thomas Horne, daglig leder i GDD.

LES OGSÅ: 1 av 5 unge sliter psykisk