Lærere på selvforsvarskurs for å håndtere konflikter med elever

Ansatte på Stovner videregående skole i Oslo er kurset i å bruke teknikker fra kampsport for å forsvare seg mot potensielt voldelige elever.

 

Sist skoleår var det en rekke tilfeller av slåssing, trusler og hærverk ved Stovner videregående skole. Nå har skolens rektor bestemt at alle de ansatte skal gå inspeksjon på skolens område. Samtidig har skolen hyret inn et av Norges største kampsportsentre, Frontline Academy, for å kurse skolens ansatte i selvforsvarsteknikker. Kursingen foregikk på skolens to planleggingsdager sist uke.

Samtidig er vekterne som sist skoleår var til stede for å passe på, nå borte.

Utdanningsforbundet reagerer på skolens grep. Forbundets kontaktperson for de videregående skolene i Oslo, Odd Erling Olsen, sier han forstår at skolen vil skape en opplevelse av trygghet i møte med voldelige og utagerende elever, men mener virkemiddelet er feil:

– Vi vet at voldsproblematikken på enkelte videregående skoler er et problem. Men jeg synes det er dypt bekymringsfullt at man setter lærere inn i en potensielt farlig situasjon som de ikke har kompetanse eller erfaring til å håndtere.

Les også: – Igjen legges det opp til at det er lærerne og skolen som skal endre seg, ikke etatens toppledelse

Bruke fysisk makt

– Det virker som om det skapes en forventning om at lærere skal være nødt til å bruke fysiske maktmidler overfor elever. Det kan sette lærere i en veldig vanskelig situasjon, sett i lys av opplæringslovens paragraf 9A, som omhandler at elever ikke skal oppleve krenkelser, sier Olsen til Dagsavisen.

Han er også redd for at tiltaket kan påvirke relasjonsbyggingen mellom lærere og elever på en negativ måte:

– I min rolle kan jeg bare advare alle lærere mot fysisk inngripen mot elever, da det potensielt kan bety at de mister jobben.

– Men kan ikke selvforsvar være nyttig for en lærer?

– Det burde ikke være det. Man burde sikre lærerne på en annen måte. Dersom selvforsvar er nødvendig, er jeg ganske tvilende til at et kurs på halvannen time er tilstrekkelig til at det å prøve å bruke teknikker fra kampsport ikke kan slå feil ut og føre til mer alvorlig skade for læreren.

– Hvis man tror dette er nok til å håndtere situasjoner med utagerende elever, kan det skape falsk trygghet, mener Olsen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Frykter for sikkerheten

Utdanningsforbundets mann forteller at deres tillitsvalgte på Stovner videregående skole har advart skolens ledelse mot å pålegge lærerne inspeksjon:

– Vi frykter for deres sikkerhet og mener det ligger utenfor lærernes arbeidsoppgaver å gjøre dette. Vår klare holdning er at lærere som opplever dette som en belastning i arbeidsforholdet, bør få slippe å gå inspeksjon i vaktturnus, sier Olsen og legger til:

– I stedet for å komme lærernes innspill og bekymring i møte, har rektor valgt å bruke styringsretten overfor lærernes arbeidstid. Jeg frykter at dette handler om å spare penger på bekostning av lærernes trygghet og arbeidsmiljø, sier Olsen.

En kilde forteller til Dagsavisen at flere lærere er engstelige for at de nå skal måtte gå inspeksjon i en turnus der det skal tungtveiende grunner til for å slippe.

Les også: To skadd, én arrestert etter nytt skolebråk på Stovner

– Skille elever som slåss

Instruksjonsopplegget sist uke varte i halvannen time og ble gjennomført for ansatte som var inndelt i to grupper ledet av en instruktør. En ansatt som deltok på kurset, forteller at de blant annet ble vist teknikker for å kunne forsvare seg mot eventuelle fysiske angrep fra elever med slag og holding. Hensikten var å lære hvordan man kan komme seg løs og vekk – altså rent selvforsvar, opplyser kilden overfor Dagsavisen.

De ansatte fikk også opplæring i hvordan de kan beskytte seg med hendene, stå stødigere ved dytting og komme seg løs fra et kvelertak gjennom praktiske øvelser.

– I tillegg lærte vi hvordan vi kunne skille elever som slåss, ved å dra dem fra hverandre med gode holdegrep istedenfor å gå imellom, forteller den ansatte på Stovner videregående skole.

Les også: Politimann truffet av isklump i hodet

Bekymringsmelding

I september i fjor skrev rektor Terje Wold en bekymringsmelding til Utdanningsetaten i Oslo kommune der han ba om hjelp fordi han ikke lenger kunne «tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø».

Overfor Dagsavisen uttalte Stovner-rektoren da blant annet:

– Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet.

Politiet har uttalt at Stovner er en av flere Oslo-skoler med utfordringer.

Les hele saken her: Stovner-rektor ber om akutt hjelp

 

– Tror ikke kursing påfører ansatte frykt

Rektor Terje Wold beskriver kurset alle ansatte ved skolen har gjennomgått, som et kurs i konfliktforebyggende og konfliktdempende opptreden.

– Kan du forstå det hvis noen ansatte opplever frykt som følge av at de er pålagt å gå inspeksjon i en situasjon der selvforsvarskurs er ansett som nødvendig?

– Kurset er ikke-voldelig og fokuserer blant annet på posisjonering, distanseregulering og kroppsspråk, samt avverging. Vi tror ikke slik kursing påfører de ansatte frykt. Tvert imot tror vi slik kunnskap gir økt trygghet hvis en uforutsett situasjon er i ferd med å oppstå, skriver Wold i en e-post til Dagsavisen.

Rektor Terje Wold.

Etter det Wold kjenner til, er dette første gang det gjennomføres et slikt kurs på hans skole.

– Vi vurderer å gjennomføre liknende opplegg også i årene som kommer, men vil selvsagt evaluere innhold og gjennomføring i samarbeid med blant annet arbeidsmiljøutvalget.

Les også: Politiet: Skolevolden øker

Risikovurdering

At lærerne skal gå inspeksjoner, skjer som et ledd i at skolen ønsker at flere voksne skal være til stede blant elevene, ifølge Wold.

– Skolen ønsker å innføre en ordning med høy voksentetthet i fellesarealer for å styrke det relasjonsbyggende og trivselsskapende arbeidet. Arbeidsmiljøutvalget er nå i ferd med å risikovurdere ordningen. En foreløpig konklusjon fra hovedverneombudet tilsier at det ikke er høy risiko forbundet med at de ansatte går slik trivselsvakt. Når arbeidsmiljøutvalget konkluderer endelig, vil vi få anledning til å innrette ordningen slik at den blir best mulig for alle ansatte, skriver rektoren.

Wold opplyser at samtlige elevlister er gjennomgått av politiet, ledelsen og skolens elevtjeneste i forbindelse med skolestart.

– Ingen av elevene som begynte 20. august, vurderes å være farlige for de ansatte, skriver han til Dagsavisen.

– Ikke økonomisk årsak

Skolen har ikke bestemt seg for om lærerne skal pålegges å gå inspeksjon eller om de skal kunne velge dette selv, ifølge Stovner-rektoren.

– Arbeidstidsforhandlingene med de tillitsvalgte er ikke sluttført, og ennå er ingen pålagt å delta i ordningen. Vi vurderer fortsatt om dette skal være en frivillig eller pålagt ordning i en prøveperiode og om ansatte skal kunne fritas i spesielle tilfeller.

Wold bekrefter at det ikke er noen innleide miljøarbeidere, eller vektere, ved skolen i år.

– I den urolige perioden i fjor høst leide vi inn ekstra miljøarbeidere i tillegg til de tre fast ansatte. Vi har en rolig og trygg skolestart i år og anser ikke per i dag at det er et slikt behov. Vi vurderer situasjonen fortløpende ut fra behovet, ikke økonomi.

Les også: Personopplysninger til 35.000 elever og lærere kan være på avveie etter datainnbrudd

 

Fakta

* I mai i år la Utdanningsetaten i Oslo kommune fram en rapport om vold og trusler mot ansatte i Osloskolen. Tallene viser en klar økning i registrerte tilfeller av volds- og trusselhendelser og omfatter både grunn- og videregående skole.

* Det er de yngste elevene, barn fra seks til 12 år, som står for de fleste volds- og trusselhendelsene.

* Antallet «svært alvorlige» hendelser økte fra 167 i 2015 til 436 i 2017.

* Antallet «alvorlige» hendelser ble nesten tredobler fra 425 i 2015 til 1219 i fjor.

* Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1515 i fjor.