Skolebyråd Tone Tellevik Dahl er opptatt av digitale kunnskaper. Her ser hun Rasmus Fægri (t.h) og Andreas Alberg vise hva de har programmert Legoen til å gjøre. Til venstre Elida Kraggerud og Chua Ling Chng, og lærer Leif Amund Lie.

Lærer Lego å leke selv

Lego er noe vi alle har lekt med i barndommen. Men disse elevene på Sommerskolen drar leken et stykke videre. De programmer Legoen til å leke selv.

 

I foajeen på Institutt for informatikk på Blindern summer det i elektronikk. Ved et stort bord står en rekke elever fra åttendeklasse og har det gøy.

Samtidig som de lærer.

I går fikk de viste skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) hva de har lært i løpet av de to første dagene på sommerskolen.

– Via en pc har vi programmert Lego-roboten til å gjøre forskjellige ting, sier Andreas Alberg (12), og viser hvordan hans robot henter en hund og en katt.

Andreas har nettopp fullført åttendeklasse på Fagerborg skole, men når det gjelder matteferdigheter ligger han foran klassekameratene.

Les også: Ønsker egne «superklasser»

Tok eksamen

– Eksamen fra første år på videregående tok jeg som privatist. I år har jeg fulgt matteundervisningen for andre- og tredjeklassinger på videregående, sier han til Dagsavisen.

– Det var utfordrende, men jeg greide å løse oppgavene, sier han beskjedent.

Til høsten tar han enda et steg opp.

Da blir det matte på universitetsnivå.

– Jeg skal ta det som kalles Mat 1100, sier han.

Kort fortalt handler det om å gi en grundig innføring i sentrale begynneremner i reell analyse, og tjener som grunnlag for videre studier i matematikk-krevende realfag.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg er blitt så interessert i matte. Jeg har en far som er glad i det, så jeg har det vel derfra sier 12-åringen.

– Jeg liker å løse matteoppgaver for moro skyld. Det er et mønster i matematikken, som jeg synes er moro. Men det er litt vanskelig å forklare, sier han, og vil heller vise hva Lego-roboten kan.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Morsomt

Chua Ling Chng (14) fra Granstangen skole valgte Lego-programmering fordi hun synes det virket spennende.

– Det er morsomt å lære noe jeg ikke kan noe om fra før, sier hun til Dagsavisen.

Byråd Tone Tellevik Dahl lot seg imponere over elevens kunnskap og entusiasme over å lære nye ting.

– Programmering er en viktig ferdighet for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Elevene skal dyktiggjøres til å kunne være produsenter – ikke kun konsumenter av digitalt innhold. Selv er jeg en stor forbruker av digitale «dingser», sier byråden til Dagsavisen.

– Digitale ferdigheter er i læreplanene definert som en grunnleggende ferdighet som elevene skal trene på i alle fag, legger hun til.

Trigge nysgjerrigheten

På Sommerskolen får de prøvd seg.

– Det er viktig å ha et tilbud som trigger nysgjerrigheten. Her får de mulighet til å teste nye ting, sier byråden.

Fra neste skoleår vil alle 10-åringer i Oslo få opplæring i grunnleggende koding og programmering, det vil si at alle elever i 4. klasse får et kurs på seks uker hver etter skoletid. Dette er noe byrådet selv har tatt initiativ til. Osloskolen vil også prøve ut valgfag i programmering til høsten. Staten åpnet for at kommunene kunne sette i gang forsøk med valgfag i programmering, og her har Osloskolen fått med ti skoler fra høsten av.

– Vi ønsker å bruke koding og programmering som ett av flere tiltak for å forbedre matematikkunnskapene til elevene våre, sier Tellevik Dahl.

– Matematikk og naturfag er to av de mest populære fagene på Sommerskolen, og over halvparten av de 19.000 elevene har valgt områder innen disse fagene, sier rektor for Sommerskolen, Kirsten Riise, til Dagsavisen.

– Her lærer de matte på en måte sånn at de nesten ikke skjønner at de driver med matematikk. En ting er å lære det på tavla, andre må kjenne det i hendene. De får se matematikken, ikke bare skrive den. Sommerskolen er en fantastisk arena for dette, sier Tellevik Dahl.

– Matematikk er noe du må kunne på alle områder. Kan du ikke matte, så detter huset ned, om du går på byggfag, sier skolebyråden.

Les også: Mer matte for de minste