Idrettspresident Tom Tvedt hilser på NIFs nye generalsekretær fra 1. oktober, Karen Kvalevåg.

Landets største idrettskrets støtter NIF-ledelsen

Er norsk idrett i en omdømmekrise? Lederen av Oslo Idrettskrets føler det på kroppen, men kjenner seg ikke igjen i det daglige arbeidet.

Oslo

Sveinung Oftedal er leder av Oslo Idrettskrets og opplever omtalen av norsk idrett som paradoksal. 

Han kjenner seg ikke igjen i det bildet som avtegnes i mediene. Oslo Idrettskrets er landets største med sine 260.000 medlemmer.

– Jeg er leder av en idrettskrets der aktiviteten er større enn noensinne og et godt samarbeid med byrådet har gjort at vi også har fått fatt på anleggsutbyggingen. Men i det daglige får jeg spørsmål om pengebruken som avtegnes i mediene, sier Sveinung Oftedal til Dagsavisen.

Han hadde ønsket at Norges Idrettsforbund hadde vært åpen om pengebruken fra dag en. Da hadde de sluppet mye støy.

- Og i ettertid ser man jo at det ikke hadde vært noe stort problem, sier han.

Troms Idrettskrets har allerede vært på banen og krevet idrettspresident Tom Tvedts avgang etter avsløringene om pengebruk under OL i Sotsji og ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

– Det er jeg helt uenig i. Jeg opplever Tom Tvedt som ryddig, åpen og veldig samarbeidsvillig. Men jeg tror vi opplever et veiskille nå, og jeg har tillit til styret i NIF, sier Oftedal som har vært leder i Oslo Idrettskrets i et drøyt år. Hans sportslige tilknytning er Oslo kajakklubb.

– Jeg er opptatt av at norsk idrett kommer tilbake til røttene og det tror jeg skjer nå, sier Oftedal som til daglig er fagdirektør i klima- og miljødepartementet.

At idretten framstår med høy sigarføring tror han har med samfunnsutviklingen å gjøre. Men han vil gjerne være med å bidra til å få idretten tilbake til grasrota, der alt springer ut fra. Han har irritert seg over bruk av eksterne kommunikasjonsbyråer for å formidle budskap og få prosjekter gjennomført.

- Men min opplevelse etter et drøyt år i vervet som kretsleder er at idrettsstyret har tatt innover seg det som har skjedd og vil være med på de endringene som nå kommer, sier Oftedal, som ikke kjenner den nye generalsekretæren Karen Oftedal, som som tror det er et godt valg.

Idrettspresident Tom Tvedt beklaget torsdag idrettsforbundets kjøp av journalist-tjenester fra det olympiske byrået "Around the Rings" for å sikre positiv omtale av ungdoms-OL. Han hevder han ikke kjente til dette tiltaket som nesten kostet en million kroner.

- Føler du at du har tillit i jobben du gjør, Tom Tvedt?

- Ja, det gjør jeg. Jeg ble enstemmig valgt, jeg føler vi drar i samme retning og jeg er valgt til idrettstinget i 2019, sier han til Dagsavisen.

- Den åpenheten vi nå har tilrettelagt for, er antagelig den mest omfattende i noen organisasjon, sier han.

Mandag denne uka åpnet NIF sine digitale arkiver for innsyn i alle bilag, også før 2015. Det har blant annet gitt kritiske oppslag om kjøp av alkohol under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.