Slik har de farlige kjemikaliene til Sporveien stått i lang tid utenfor Bråten barnehage på Nordstrand. Brann- og redningsetaten reagerte umiddelbart da den ble klar over den fullstendige mangelen på sikring. FOTO: ARNE OVE BERGO

Lagret gift ved barn

I ett år unnlot Sporveien å rydde vekk store mengder med giftige og brannfarlige kjemikalier utenfor en barnehage på Nordstrand.

Flere ganger forsøkte Sissel Holm, som bor i nærheten, å få fjernet stoffene, uten at noen løftet en finger.

– Sporveien henviste til entreprenøren, som ikke gjorde noe, mens bydelen henviste tilbake til Sporveien, og Bymiljøetaten svarte ikke i det hele tatt, forteller Holm.

Først etter at hun hadde kontaktet Dagsavisen, ble det fart på sakene. Da Brann- og redningsetaten fikk tips om saken, rykket en enhet umiddelbart ut. Synet som møtte brannmennene, førte til at Sporveien straks ble kontaktet.

LES OGSÅ: Dropper garantien til rideskolen på Ekeberg

– Burde vært sikret

– Store mengder med brannfarlig stoff i nærheten av barnehagen var ikke sikret på noen måte, forteller brigadesjef Bjørn Lind.

– Hvordan burde det ha vært?

– Disse stoffene burde ha vært fysisk sikret eller oppbevart på et avlåst område. Slik de nå var plassert kunne barn ved et uhell ha åpnet en av dunkene, svarer Lind.

– Hva skjer nå?

– Sporveien lovte å rydde opp i løpet av neste dag.

Det var i forbindelse med oppgraderingen av Ekebergbanen at kjemikaliene ble plassert utenfor Bråten barnehage på Nordstrand. De ble brukt på strekningen Bråten-Ljabru, som ble ferdigstilt i desember i fjor.

Kjemikaliene omfatter blant annet flere paller med 30 liter store metalldunker, som nå er blitt brune av rust. De er merket med «svært brannfarlig», «skadelig, inneholder toluen», «farlig for miljøet» og 13 andre andre mer detaljerte advarsler.

Eksponering for toluen kan gi både akutte og kroniske effekter på sentralnervesystemet, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Det er ikke lenge siden jeg så barn som balanserte på disse pallene, forteller Holm.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Glad og forbauset

For mange, både barnehagebarn, skolebarn og voksne, er det naturlig å passere kjemikaliene daglig, fordi det går en gangvei forbi dem, forklarer hun.

– Hva synes du om Brann- og redningsetatens inngripen?

– Jeg er selvsagt kjempeglad for at de har tatt affære, men samtidig forbauset over at ingen andre har tatt tak i dette for lenge siden, svarer Holm.

LES OGSÅ: Sprengte ved skolevei

Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien sier han ikke var kjent med saken før han ble kontaktet av Dagsavisen.

– Nå har vi gitt arbeidet med å rydde opp høyeste prioritet, forteller han.

– Hvorfor er ikke kjemikaliene blir fjernet tidligere?

– Det kjenner jeg ikke til. Grunnen til at de har stått der er at vi har hatt behov for mellomlagring fram til de skal brukes i Prinsens gate nede i byen, hvor det bygges dobbeltspor. Vi har ikke så veldig mange steder å lagre slikt materiell, svarer Asperud.

– Har dere ikke sikre lagringssteder for slike farlige stoffer?

– Det har vi nok sikkert, men foranledningen til at disse stoffene har havnet der, har jeg ikke gått inn i.

– Barn og giftige stoffer er vel ingen god kombinasjon?

– Nei, det er det ikke, men vi vil nå forsikre oss om at slike ting blir oppbevart på en forsvarlig måte.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!