Det Andre Teatret ønsket å øke satsingen sin på teater for barn og unge, men det nye kulturbudsjettet for 2016 gjør at de heller må kutte. FOTO: DET ANDRE TEATRET

Kutt i barneteater

Det Andre Teater ser seg nødt til å kutte i barneteatersatsingen etter det nye byrådets kulturbudsjett for 2016.

Tidligere i høst skrev Dagsavisen om hvordan det nye byrådet i Oslo ønsket å bedre tilbudet for barn og unge som vil se teater. En gjennomgang Dagsavisen gjorde av de store teatrene viste at barneteateroppsettinger utgjorde en svært liten andel av oppsettingene. I den forbindelse erklærte den nye byregjeringen at de ville bedre teatertilbudet til barn og unge ved å gå i dialog med særlig det frie teaterfeltet.

LES OGSÅ: Vil ha egen scene for barneteater

Må kutte

Friteatret Det Andre Teatret har siden åpningen i 2011 stadig økt sin satsing på det unge publikummet og tilpasset seg kommunens etterspørsel. Teatret har de to siste årene produsert åtte nye forestillinger for barn og driver meget populære teaterkurs for barn og unge. Etter planen skal de åpne en ny scene i februar som skal bli hjem for deres stadig økende barnesatsing. Nå er de derfor både skuffet og overrasket over at Oslo kommune har bevilget dem så lite driftsmidler at de ser seg nødt til å heller kutte i barneteatersatsingen enn å utvide den.

– Da vi gikk i gang for to år siden med den nye scenen, var det fordi vi så at arbeidet mot barn og unge var svært etterspurt, sier kunstnerisk leder i Det Andre Teatret, Nils Petter Mørland.

LES OGSÅ: Lager teater for tigerstadsbarna

Gavepakke

– Vi følte egentlig vi var en gavepakke til kommunen, da vi er et privat tilbud, men ikke-kommersielt. I tillegg har vi fått delvis støtte fra Sparebankstiftelsen og Kulturrådet til den nye scenen vår og vektla dermed viktigheten av å følge opp det initiativet med driftsmidler fra kommunen, sier han.

Friteatret ble kåret til byens beste underholdning av leserne på Dittoslo.no i 2013. I den nye kulturbyråden Rina Mariann Hansens første budsjett i posisjon, ble Det Andre Teatret tilgodesett med kun 50.000 kroner mer i 2016 enn 2015, fra 750.000 til 800.000 kroner.

For deg med for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Se til neste år

– Vi opplever det jo som et kutt, egentlig. I forhold til den høye produksjonen vi har og den økende populariteten vi opplever, er dette veldig lite penger. Vår utfordring som kunstarena er å skapte forutsigbarhet i bedriften. Det er den eneste måten å knytte til seg kunstnere som kan tenke seg å legge ned en langvarig innsats. Og det fordrer langsiktige midler som verken Kulturrådet eller Sparebankstiftelsen kan gi oss, sier Mørland.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen skjønner at Det Andre Teatret er skuffet, men ber dem smøre seg med tålmodighet.

– Det Andre Teatret holder på med utrolig mye bra for denne målgruppen. Men nå er det sånn at vi nettopp har tatt over budsjettet, og det er mange andre aktører som har fått signaler fra forrige byråd om hva slags støtte de kunne forvente seg i 2016. Dermed har vi kun hatt mulighet til å flytte på mindre summer til neste år, sier hun.

Hansen sier det er de kommende budsjettene som virkelig vil synliggjøre byrådets uttalte ønske om å satse mer på barneteater.

– Budsjettet for 2017 blir det første vi lager helt fra bunnen av selv. Derfor er det først og fremst det vi må måles på, sier hun.

LES OGSÅ: Får kritikk for dårlig barneteater