Tone Tellevik Dahl (Ap) og Hallstein Bjercke (V). FOTO: Frøydis Falch Urbyen og Mimsy Møller

Kulturvalget: Slik vil de endre Oslo

Kino i Groruddalen, dobling av kulturskoleplasser, gratis inngang på museer, salg av Oslo Nye Teater og Oslo Konserthus: Ideene til Oslo-politikerne er mange.

Dagsavisen har sett på kulturdelen av programmene til partiene som kniver om makta i Oslo, og finner hovedsakelig at det er temaene bibliotek, barnekultur og kulturskoler som er gjengangere.

Dette er noen av de viktige sakene i kulturvalget:

Kulturstøtte

En hovedforskjell mellom de borgerlige og venstresiden/sentrum er hvorvidt de mener at kulturtilbud i større grad skal finansieres gjennom støtte til enkelte prosjekter, eller gjennom driftsstøtte, for å skape forutsigbarhet. Oslo Høyre ønsker å «opprette tidsbegrensede støtteordninger for nye kulturtilbud», og de vil også se på hvordan man kan finansiere teaterlivet i større grad gjennom prosjektstøtte. Frp ønsker å gjøre kultur-Oslo mer uavhengig av støtteordninger, og de vil i større grad gi midler til prosjekter som rettes mot et bredt publikum.

Både Rødt og MDG skriver om forutsigbar finansiering, og Rødt skriver spesifikt at de vil gi mer driftsstøtte slik at kulturlivet ikke må være avhengig av usikre prosjektmidler.

LES OGSÅ: Frykter de borgerlige vil strupe Oslo Nye

Bibliotekene

Bortsett fra at Frp ønsker mer kommersiell utnyttelse av det kommende hovedbiblioteket i Bjørvika, er det tverrpolitisk enighet om byggingen. Men venstrefløyen har spesifikke formuleringer om hvor mange filialer som trengs. Ap og Sp ønsker en filial i hver bydel, MDG vil opprettholde dagens nivå og SV og Rødt vil bygge ut nettverket og ha flere. Frp og Høyre ønsker å ruste opp filialene, men sier ikke noe om antall filialer, og Venstre og KrF skriver at de «i hovedsak vil» videreføre dagens struktur.

LES OGSÅ: Oslo - Norges festivalhovedstad

Breddekultur og barn

2.400 barn venter på kulturskoleplass. Alle partiene bortsett fra Høyre, Frp og Sp skriver at de vil bedre tilbudet, og Rødt og SV vil se på billigere avgift og på eventuelle gratisløsninger. SV vil doble antall plasser innen fire år.

Flere av partiene er opptatt av at barna skal få et bedre kulturtilbud. Både KrF og Frp sier eksplisitt at de vil at kultur rettet mot barn og unge skal prioriteres når kommunen fordeler støtte.

Det kan være dyrt for hele familien å besøke teatre eller museer. Venstre vurderer gratis inngang ved enkelte kulturtilbud, mens Rødt og MDG vil ha gratis inngang ved kommunale museer.

LES OGSÅ: Gir ikke opp håpet om Vega Scene

Ulike bygg

Partiene har også noen konkrete mål om nye byggeprosjekter. Her er noen:

  • MDG vil ha en kino i Groruddalen
  • SV vil ha kulturhus i Søndre Nordstrand
  • Ap vil etablere en uavhengig kino- og dokumentarscene, og gjøre om Oslo kretsfengsel til et vekstsenter for kulturnæringer
  • Høyre, KrF og Venstre vil etablere Vitensenter på Tøyen
  • Senterpartiet vil at Vikingsskipsmuseet på Bygdøy skal bli opplevelsessenter
  • Både KrF og Frp vil selge Oslo Konserthus
  • SV og Ap vil ha akvarium

 

Fem spørsmål til to kandidater

Dagsavisen har stilt fem spørsmål til Aps ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl og dagens kulturbyråd og Venstres andrekandidat, Hallstein Bjercke.

1.

Hvordan vil ditt parti sørge for å få ned køen i kulturskolen?

Tellevik Dahl: Mange barn som ønsker å være med i kulturskolen, må stå i kø. Vi vil bygge ut tilbudet, og det er først og fremst et spørsmål om å prioritere midler. Et enstemmig bystyre vil bygge ut, men det blå byrådet har ikke gjennomført. Derfor har ikke ventelistene gått ned. Vedtak må følges opp i budsjett.

Bjercke: Vi vil fjerne køen i løpet av neste periode, ved bl.a. å inngå en avtale med private tilbydere av musikk- og kulturtjenester om ett felles opptak. Ordningen vil fungere på samme måte som barnehageopptaket, der man søker om plass i private og offentlige barnehager i samme opptak.

2.

Oslo er filmhovedstaden sies det: Er det viktig for Oslo å ha sitt eget filmstudio? Og hvor bør det ligge?

Tellevik Dahl: I vår filmpakke for Oslo, lansert i juni 2015, sier vi at vi vil jobbe for at den statlige filminnspillingsparken på Jar, som regjeringen vil selge, skal drives videre til et alternativ er på plass. Filmbransjen må også selv være med på å definere hva som trengs. Kommer andre alternativ på bordet er det naturlig å vurdere disse.

Bjercke: Studioproduksjon er en stor del av film- og tv-produksjon, så vi trenger filmstudio i byen. Kommunen eier en liten del av Filmparken på Jar, og i Nydalen etablerer private aktører nytt studio. Vi utarbeider en filmmelding som skal gjøre det lettere å oppleve og skape film i Oslo. Filmpolitikken skal tilpasses bransjen og byens behov, og utløse potensial for utvikling og vekst.

3.

Oslo huser tre av landets knutepunktfestivaler: Mela, Ultima og Øya. Dette binder opp en del kommunale midler. Hva synes ditt parti om dagens knutepunktordning?

Tellevik Dahl: Vi støtter ordningen og vil sette av den kommunale egenandelen som skal til for å fullfinansiere ordningen. Våre kulturbudsjetter vil fortsatt være av et slikt omfang at vi kan støtte et mangfold av ulike kunst- og kulturfestivaler.

Bjercke: Knutepunktordningen har utfordringer, men vi kommer ikke til å utfordre den ensidig, og risikere at kulturministeren trekker støtten til byens fantastiske festivaler. Prinsipielt mener jeg at kulturaktørene og kommunene bør fristilles fra statlig styring. Ordningens konkurransevridende effekter bør motvirkes.

4.

Tøyenløftet var del av Munch-avtalen i 2013. Dersom ditt parti styrer: Hvordan ser Tøyen ut om fem år?

Tellevik Dahl: Da har vi fått ny giv i samarbeidet med Universitetet og Naturhistorisk museum og veksthuset er på vei. I tillegg har nye og spennende kulturaktører overtatt dagens Munch-museum. Og takket være godt samarbeid med innovatører og sosiale entreprenører, spirer og gror det i bydelens frivillighet.

Bjercke: Jeg ser for meg et blomstrende kulturliv og folkeliv. Tøyen Start Up Village, en gründerlandsby for nye teknologibedrifter, er etablert. Ved torget har det blitt studentboliger, og torget og T-banestasjonen er blitt nytt og moderne. En flerbrukshall og nytt bad har kommet på plass, og Tøyen og Vahl er blant byens beste skoler.

5.

Kunstnere klager over få lokaler til atelierer. Hvordan skal ditt parti bedre dette?

Tellevik Dahl: Ved utvikling av nye områder, må vi legge til rette for ulik aktivitet. Vi må sørge for at vi ivaretar dette gjennom reguleringer, at vi ønsker kunstnerisk aktivitet i sentrum. Mye handler om god organisering, for eksempel kan lokaler som står tomme, åpnes opp for å leies ut i en periode. Vi har flere ganger tatt til ordet for midlertidig bruk av lokaler som står tomme i en periode.

Bjercke: Oslo har 220 atelierer og arbeidslokaler i kultureiendommene med subsidierte leiepriser. Vi gjennomgår fortløpende lister for tomme bygg med henblikk på midlertidig utleie til kulturvirksomhet, når de er i utleibar stand. I Vaktmesterbolig Lille Tøyen sykehjem, Gamle Rommen skole og Gamle Rådhus, tidligere Teatermuseet er tilgjengeliggjort. Vi skal fortsette å styrke tilbudet.