Krever lobbyregister for Oslo-politikerne

Hvilke lobbyister, organisasjoner og privatpersoner politikerne møter bør ikke være en privatsak, mener Venstre. De krever nå at Oslo kommune skal innføre et lobbyregister for politikerne.

– Åpenhet er forutsetningen for et velfungerende liberalt demokrati. At pressen, befolkningen og interessegrupper har innsyn i politiske prosesser må til for at folk skal ha tillitt til at demokratiet fungerer som det skal, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til Dagsavisen.  

I 2017 vedtok Trondheim å innføre et lybbyregister etter såkalte Kystad-saken, der Ap-politiker Rune Olsø ble etterforsket av Økokrim i forbindelse utbygging av et boligområde i Trondheim. Saken mot Olsø ble henlangt i 2018. 

Nå ønsker Venstre at det samme skal skje i Oslo, altså å innføre et offentlig register over hvem politikerne har møter med. 

LES OGSÅ: Slik kan Oslos nye bydel bli – hvis forhandlingene ikke strander før sommeren (+)

Varsling og anonymitet

– For byrådet og byrådsapparatet er reglene veldig strenge for offentlighet og åpenhet, men bystyrerepresentantene omfattes ikke av det samme kravet om åpenhet. Å registrere hvem man har møter med mener vi er et godt sted å begynne. I Oslo kan for eksempel byggesaker og reguleringssaker omfatte milliardverdier, og da er det svært viktig med innsyn, sier Bjercke.

LES OGSÅ: Rødt vil ha skyhøye avgifter for dem som flyr ofte og på første klasse

Da Stortinget diskuterte å innføre et lobbyregister for Stortingspolitikerne for noen få år sida var et av de tyngstveiende motargumentene at det kunne gjøre det vanskeligere for vanlige folk å ta kontakt med de folkevalgte i frykt mot å bli identifisert. Bjercke understreker at det fortsatt må være mulig for varslere å kunne ta kontakt med politikere anonymt.

Hva med vanlige folk, vil ikke de kunne bli skremt fra å ta kontakt med dere hvis de havner i et register?

– Jeg håper ikke det. I den grad det er behov for avgrensninger knyttet til enkeltpersoner som ber om det, så må de kunne anonymiseres dersom det er en særlig grunn til det. Det viktigste er at man får innsyn i hvordan de store, proffe aktørene opererer i det politiske landskapet, sier Bjercke.

Ordføreren er positiv

Ordfører Marianne Borgen sier at bystyret også i forrige periode ønsket å se på muligheten for å innføre et lobbyregister, men at de ikke har funnet noen god løsning på hvordan det kan gjennomføres i praksis. 

Ordfører Marianne Borgen er åpen for å igjen hente planene om et lobbyregister ut av skuffen.
Foto: LENE SØRØY NEVERDAL

– Jeg er langt på vei enig med Bjercke om at det hadde vært fint hvis man i større grad kunne ha åpenhet om påvirkningsmekanismer mot folkevalgte. Vi har diskutert dette tidligere, også i bystyret, men det har vært vanskelig å finne gode løsninger for hvor grensene skal gå. Men vi tar gjerne en ny diskusjon om det, sier Borgen.

LES OGSÅ: Oslofolk har brukt naturen tre ganger mer enn vanlig i koronakrisen

Ordføreren understreker at det allerede i dag finnes regler, og at for eksempel henvendelser til utvalgene i bystyret blir registret. 

– Men når det gjelder hva de ulike partigruppene har av møter med organisasjoner og enkeltpersoner har man ikke noe register for det, sier hun.