SVs Karin Andersen

Krangler om eldre

Bård Hoksrud og Frp foreslår et nasjonalt eldreombud. – Da vi foreslo det, stemte Frp imot, sier SVs Karin Andersen. Og så var krangelen i gang.

 

– Karin Andersen må ha norgesrekord i korttidsminne. SV gjorde ingen grep innen eldreomsorgen de åtte årene de satt i regjering. I Oslo raserer de deler av eldreomsorgen på grunn av ideologi, sier Bård Hoksrud til Dagsavisen.

– Når Hoksrud er for anbud betyr det at han mener det er fint at penger som skulle gått til god omsorg for eldre og skikkelig lønn og pensjon til heltene i eldreomsorgen, heller går til utbytte til private selskaper. Det er takken disse heltene i omsorgen får fra Frp. Disse damene, og det er flest damer, fortjener bedre lønn, bedre pensjon og trygg arbeidsplass, istedenfor å få en anbudsknyttneve, sier Karin Andersen til Dagsavisen.

Les også: – Nå prøver vi igjen

Eldreombud

Tidligere i denne uka gikk Hoksrud ut i Dagsavisen og fremmet forslag om et nasjonalt eldreombud.

Og fikk umiddelbart svar fra Karin Andersen.

Dette er krokodilletårer fra Frp om eldre. Det virker som Frp har glemt at de sitter i regjering, sa Andersen til Dagsavisen da hun svarte på Hoksruds kritikk.

– Når Andersen sier vi ikke har gjort noe, så glemmer hun at vi har økt kommunens tilskudd til investeringer i nye heldøgnspleieplasser på sykehjem. Samtidig som vi har øket antallet dagaktivitets plasser for demente, sier Hoksrud.

– Vi har øket tilskuddet til nye sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns pleie. Dette gjør vi for å sikre eldres trygghet. Vi vil sørge for at alle eldre som har behov for en sykehjemsplass, får det. På det meste ga den rødgrønne regjeringen tilskudd til bygging og rehabilitering av 1.750 plasser i året. I regjering har vi de siste tre årene gitt tilskudd til 2.500 plasser i året, og bare i år gis det tilskudd til 1.800 plasser, sier Hoksrud.

– Vi så at mange kommuner brukte ikke tilskuddet de fikk tidligere, fordi tilskuddet var for dårlig. Vi økte derfor tilskuddet kraftig, og mange flere kommuner har benytte seg av muligheten, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Lider

Hoksrud mener også at eldreomsorgen i hovedstaden lider.

– Det paradoksale er at byrådet i Oslo, med eldrebyråd fra SV, Inga Marte Thorkildsen, bruker over 40 millioner kroner på å rekommunalisere eldretjenesten. Det betyr 40 millioner kroner mindre til eldreomsorg. De burde brukt pengene på eldre som trenger pleie og omsorg i Oslo. Dette er å kaste penger ut av vinduet, sier Frp-politikeren.

– Vi er godt i gang med å rette opp de verste utslagene av en eldreomsorg som lenge har vært underfinansiert. Vi ruster opp hjemmetjenesten med 500 nye stillinger og gjør det mulig for folk å bo hjemme trygt lenger. Vi er i gang med en tillitsreform som sikrer at mennesker med demens og store hjelpebehov får få personer å forholde seg til, som fjerner stoppeklokka fra omsorgen, og lar fagfolk være fagfolk istedenfor å løpe beina av seg. Vi bygger nye boformer og gjør om institusjonene slik at de føles mer som hjem. Vi er i gang med å ruste opp sykehjemmene, der det altfor mange steder er en altfor dårlig standard på byggene. Vi er sterkt bekymret for regjeringens omlegging av investeringstilskuddet, som kan føre til at Oslo taper 3,5 milliarder i investeringstilskudd, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Større ansvar

– Det er helt nødvendig at kommunen tar et større ansvar for eldreomsorgen, for å sikre at behovene til beboere, deres pårørende og de ansatte blir satt i sentrum. Gjennom årelang privatisering har det vokst fram store urettferdige lønnsforskjeller mellom de som jobber i den private og kommunale eldreomsorgen. Da kommunen tok over Madserud sykehjem i januar, gikk mange av de ansatte opp mellom 40-50.000 kroner i året i grunnlønn. Vi må gjøre eldreomsorgen til et attraktivt sted å jobbe i framtida, og sikre at alle, uavhengig av bakgrunn og inntekt, får et godt og trygt tilbud, sier byråden.

Det imponerer ikke Hoksrud.

– Karin Andersen burde ta seg en tur til Oslo kommune, som er styrt av hennes parti. Her er det masse å ta fatt i, sier Hoksrud.

– Hoksrud kan bli med meg på sjukehjemmet, se hjelpepleierne rett inn i øynene og si at dere tjener for mye og har for god pensjon, for det er det anbud går ut på. Våger han det?, spør hun.

– Frp har råd til skattelette til millionærer, men ikke til anstendig pensjon til hjelpepleiere. SV velger stikk motsatt, eldre og ansatte før de rikeste. Tydelig forskjell på FRP og SV. Hoksrud får stemme for gode forslag hvis de mener alvor. SV har stemt for økninger på tilskudd til sjukehjem så der er det ingen uenighet. Frp stemmer imot brukerombud for eldre, de stemmer imot forslag om bemanningsnormer i sykehjem og kartlegging av menneskerettigheter i eldreomsorgen, sier Karin Andersen.