Kraftig økning i anmeldt hatkriminalitet i Oslo

Oslo-politiet mottok 175 anmeldelser av hatkriminalitet i fjor. Det er mer enn tre ganger så mange som for tre år siden.

 

Tallene kommer fram i Oslo politidistrikts siste rapport om hatkriminalitet, ifølge TV 2. 175 forhold ble kodet som hatkriminalitet i 2016. Året før var tallet 143. I 2014 var tallet 68, og i 2013 var det 55 anmeldelser.

Rundt halvparten av anmeldelsene i 2016 endte med straffereaksjon.

Hatkriminalitet er straffbare handlinger knyttet til etnisitet, religion, seksuell legning og nedsatt funksjonsevne.

– Vi er fornøyd med at antall anmeldelser har tredoblet seg i løpet av de tre siste årene, fra 55 i 2013 til 175 i fjor. Siden dette er et felt med store mørketall, er det en utvikling vi ønsker. Vi vil at folk skal anmelde disse sakene, slik at vi kan belyse omfanget, sier lederen for hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt, Monica Lillebakken.

Det var saker som omfattet hatefulle ytringer og vold mot personer som er mørke i huden, som var vanligst i fjor, ifølge Lillebakken.

– Og da ikke bare i sosiale medier, som man gjerne vil tro, men også på offentlige steder, som i sentrum og i nabolag, sier Lillebakken til NRK.

(NTB)