Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har iverksatt en rekke tiltak for å få fart på boligbyggingen i hovedstaden. I fjor ble det igangsatt bygging av i overkant av 2.300 boliger i Oslo. I år ligger det an til i overkant av 3.000.

Kommunen ut mot trege utbyggere

Utbyggere får klarsignal til å bygge stadig flere boliger i Oslo, men somler med å få spaden i bakken.

 

Dette går fram av undersøkelser gjennomført av Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune.

I fjor fremmet PBE reguleringsplaner som omfattet til sammen 4.635 boligenheter, til politisk behandling. Det var mer enn dobbelt så mange som i 2012. Da var antallet 1.933. I 2013 og 2014 var antallet henholdsvis 3.044 og 3.957.

Samtidig går det unna med saksbehandlingen. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle reguleringsplaner vedtatt i bystyret i perioden 2011-2015, var to år.

Les også: Årelang venting før bygging

Tregere utbyggere

For utbyggerne går derimot utviklingen feil vei. De bruker nå dobbelt så lang tid på sin del av planarbeidet som tidligere, viser PBEs tall

I 2011 var utbyggernes tidsbruk i de ulike fasene av planarbeidet 21 uker. I 2012 økte denne tidsbruken til 37 uker, mens den i fjor steg til 67 uker

– En gjennomgang av alle byggesaker på Løren og Økern viser i tillegg at utbyggerne der brukte fra ett til tre år fra reguleringsplanvedtaket forelå til de satte i gang med å bygge, opplyser Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i PBE.

15. september omtalte Dagsavisen en undersøkelse gjennomført av konsulentselskapet Arkwright for boligleverandøren JM Norge. Her blir det konkludert med at det i gjennomsnitt tar fire år å få godkjent reguleringsplaner for nye boliger i Oslo, mot 2,4 år i Trondheim. Men ifølge PBE tar denne saksbehandlingen altså bare to år.

– Undersøkelsen til JM Norge gir ikke det fulle og hele bildet, kommenterer Vaa Bermann diplomatisk.

Noe av forklaringen på den store tidsforskjellen kan være at PBEs undersøkelse omfatter alle reguleringsplaner, mens JM Norges undersøkelse bare tar for seg et utvalg av reguleringsplanene.

Også Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, har nylig uttalt seg kritisk til byutviklingen i Oslo. I Dagsavisen 19. september, sa han at «problemet i Oslo er manglende regulering».

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Minimalt med krymping

Jæger var også kritisk til politikere som «kutter i og krymper utbyggingsprosjekter».

– Når en etasje eller to fjernes, blir det store volumer av det etter hvert, påpekte han.

PBEs tall viser noe helt annet også når det gjelder dette.

– I gjennomsnitt blir planforslagene redusert med 2 prosent fra de blir lansert til de blir vedtatt i bystyret. Det skjer få endringer i den politiske behandlingen i det store og hele, selv om det kan skje i enkeltsaker, opplyser Vaa Bermann.

Det er likevel ikke slik at vi nå er på hurtig vei ut av boligkrisen i hovedstaden. Vaa Bermann tror ikke på en videre vekst i det totale antallet boliger i reguleringsplanene i år. Hans anslag er på 4.000-5.000, mens det fra ulike hold er sagt at behovet er på rundt 7.000 nye boliger i året.

Les også: – Ventet i 11 år