Kommunen leide bil for 3,8 millioner kroner i fjor

Millionbudsjett og få elbiler: Bymiljøetaten er verst på leiebil.

I 2018 leide Oslo kommune biler for 3,8 millioner kroner. Bymiljøetaten (BYM) sto for over halvparten av regningen, og brukte 2,1 millioner kroner på billeie.

Med det er BYM den største brukeren av leiebiler i Oslo kommune.

I et brev fra Utviklings -og kompetanseetaten (UKE) til BYM, som Dagsavisen har fått innsyn i, kommer det dessuten frem at flere biler etaten har benyttet seg av, er fossile. I brevet blir Bymiljøetaten oppfordret til i større grad å benytte seg av elbiler.

Dyr i drift

Da Bymiljøetaten flyttet sine kontorer til Hasle i 2015, inngikk de en avtale med Hertz Bilpool, en såkalt bildelingsordning der målet er å redusere antall biler og bli mer miljøvennlig.

– I den forbindelse så faset vi ut alle p-plasser som tidligere har vært tilgjengelig for de ansatte, forteller Roar Kværner, seksjonssjef i Bymiljøetaten.

BYM bruker langt mer penger på billeie enn de andre etatene i Oslo kommune. Kværner mener de ansatte i BYMs ulike arbeidsoppgaver i bybildet er en årsak.

– En del av oppgavene til ansatte her tilsvarer at de må ut og følge opp veianlegg, byggeprosjekter, signalanlegg, plassering av skilt, hvordan trafikken flyter og så videre. Ved å inngå avtale om bilpool-ordning kvittet vi oss med utgifter til parkering av privatbiler, og reduserte utbetaling av kjøregodtgjørelse, sier han.

Dagsavisen har spurt etaten om bilpool-ordningen har redusert kostnadene for dem, sammenlignet med å ha egne biler. Dette har ikke etaten funnet svar på.

– Alternativer er å eie masse biler selv. Kontrakten vi inngikk handlet ikke bare om pris. Det viktigste var miljøhensynet som gjaldt både kjøring til og fra jobb med privatbiler, i tillegg til bruk av miljøvennlige biler i jobbsammenheng, sier Kværner.

I dag er 255 av de nesten 900 ansatte i Bymiljøetaten knyttet opp til bilpool-ordningen med Hertz.

For mange bensinbiler

I bilpool-ordningen er de fleste bilene elbiler, fortsetter Kværner. I brevet fra UKE kommer det likevel frem at BYM har tatt i bruk seks fossile biler, til tross for at elbiler ideelt sett skal brukes.

– Alle disse bilene er beredskapsbiler knyttet til avdeling Vei og gate. Vei og gate benytter kun en beredskapsbil, men det er Hertz som styrer hvilken bil dette er, sier Kværner.

– Vi ønsker å understreke at det er syv personer som er med i beredskapsvaktordningen og som bruker den samme bilen når de har vakt, legger han til.

Dyre bomturer

BYMs leie av fossile biler som kjørte gjennom bomkjøringer stablet en totalsum på 152.000 kroner i perioden mai 2018 til mars 2019.

– I brevet står det at «UKE oppfordrer BYM til i størst mulig grad å benytte samkjøpsavtalen og elbiler i sine innkjøp». Vil dere ta grep for å følge UKEs oppfordring?

– Ja, det vil vi. Vår avtale med Hertz er en gammel avtale som går ut om ett år, avslutter Kværner.