Kulturendring: Marianne Bugge Nordberg er glad for at klarspråk i brev fra det offentlige har gjort brukerne fornøyde.

Klagene rant inn

Plan- og bygningstjenestene har bestemt seg for å skrive enklere og mer forståelig i brevene sine etter å ha mottatt daglige klager.

Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten (PBE) fikk tre til fem daglige klager på uklart språk i brevene de sendte ut. I dag er det antallet tilnærmet null.

– Brukerne sa de ikke forsto brevene de mottok, sier Marianne Bugge Nordberg, som er prosjektleder.

Matrikkelenheten har jobbet med å forenkle språket i brevene om adresseendring. Målet er å endre den utdaterte, byråkratiske skrivestilen i mange brev fra det offentlige, forteller hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– 50 års forskjell

Brukertestene PBE gjennomførte i forkant og i etterkant av språkendringene, viser tydelig hva brukerne selv mener om dette, ifølge Nordberg. Før språkendringene svarte brukerne slik:

• «En kan få hjerteproblemer av et sånt brev»

• «Det er mye kjefting før man kommer til den viktige informasjonen»

Etter språkendringene har tilbakemeldingene vært mer positive:

• «Det er 50 års forskjell mellom de to brevene»

• «Dette er veien å gå»

Les også: Det nye byrådet trekker tilbake 15 saker

Endring i kultur

– Dette er en endring i skrivekulturen som er nødvendig, sier Nordberg.

Prosjektlederen peker på at måten teksten er strukturert på, er endret.

– Vi passer på å gjengi budskapet tidlig i teksten, sier Nordberg.

I tillegg merket vi at vi tidligere hadde tunge formuleringer, et gammelmodig språk og standardtekster som ikke er blitt endret på flere tiår, forteller hun.

– Språket ble også smittet av lovtekster. I dag forsøker vi å tilpasse oss brukerne og skrive enklere for private brukere, sier hun


For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!