Kirkestreik vil kun ramme Oslo

Det kan bli streik i Kirken fra onsdag morgen om meklingen ikke fører fram. Alle de kirkelige virksomhetene som kan bli rammet, ligger i Oslo.

Parat vil sammen med elleve andre arbeidstakerorganisasjoner ta ut nærmere 100 ansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen.

Dersom det blir streik, er det kirkelige virksomheter i Oslo som vil bli rammet.

– En streik vil i første omgang berøre Kirkerådets sekretariat, administrasjonene til Oslo bispedømme, Kirkelig fellesråd i Oslo og i tillegg menigheter i Oslo, sier Parats forhandlingsleder Bjørn Are Sæther.

Det ble brudd i forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) i juli.

Sæther sier alle yrkesgrupper i kirken er berørt av konflikten.

– Prester, diakoner, kateketer, organister, barnehageansatte, menighetspedagoger, kontoransatte, gravere og kirketjenere er alle en del av meklingen vi nå går inn i, sier han.

Totalt 93 medarbeidere er med i første streikeuttak. Fagforbundet har flest innmeldte plassfratredelser med 36. Like bak ligger Unio og Musikernes fellesforbund (MFO) med 28 og 11 innmeldte plassfratredelser.

Menighetene som berøres er Vestre Aker prosti, Nordre Aker prosti, Groruddalen prosti, Søndre Aker prosti og Domprostiet.

(NTB)