VIL AT DET ORDNES OPP: Oddbjørg Minos i KrF (til venstre) ønsker å hjelpe ideelle organiasjoner å slippe eiendomsskatt. Til høyre: Inger Helene Venås i Virke, som organiserer organiasjonene.

Kirkens bymisjon og Blåkors kan måtte punge ut med over en million kroner hver i eiendomsskatt

Organisasjonene fortviler.

Av John Trygve Tollefsen og David Stenerud

Innføringen av eiendomskatt i Oslo får følger det virker som kan virke lite gjennomtenkt: Nylig fikk i hvert fall Kirkens bymisjon beskjed om at de sitter på en eiendomsskattregning på 1,4 millioner kroner. Blå Kors kan måtte punge ut med én million. Virke, som organiserer organisasjonene, reagerer.

– Det vil gå utover brukerne. De som mottar tilbudene vil enten ikke få tilbud, eller få dårligere tilbud, sier ideelldirektør i Virke, Inger Helene Venås, til Dagsavisen.

Det er fremstår uklart om hva som skal være omfattet av eiendomsskatt, mener hun.

Les også: – Vi blir nedringt av uføre i Oslo

– Se til Trondheim!

Venås mener konsekvensene av eiendomsskatten er «lite gjennomtenkt», og savner tydeligere formuleringer i forskriftene fra kommunen. I «Forskriftene for eiendomskatt» i Oslo gis det nemlig bare indirekte grunnlag for å argumentere for fritak for ideelle organisasjoner. Det listes opp virksomhet som idrettsanlegg, barnehager, sykehus, sykehjem og skoler, og Kirkens Bymisjon driver blant annet sykekjem. I Trondheim har de gjort forskriftene mye tydeligere. I henhold til forskriftene der, skal det gis fritak for eiendomsskatt til «eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livsyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst (og) idrett (...)».

– Se til Trondheim! Man må ha en gjennomgang og tydeliggjøring av regelverket, så gode ideelle aktører ikke rammes av denne eiendomsskatten, mener Venås.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Fort i svingene

Hun tror likevel ikke at det ligger ond vilje bak.

– Jeg opplever et byråd som vil ideell sektor vel. Slik det fremstår for oss har det gått litt fort i svingene. Derfor gjør vi nå oppmerksom på det, slik at kommunen nå kan ivareta de ideelle på en god måte, sier Virke-direktøren.

– Har dere vært i dialog med byrådet?

– Nei, det har vi ikke. Men de ideelle aktørene er enkeltvis i dialog med Oslo kommune. Det vi får tilbakemelding fra dem om er at de ikke får svar. Derfor øker uroen og usikkerheten.

Les også: «De som parasitter godt i det»

KrF-hjelp

Nå vil Kristelig Folkeparti løfte saken om eiendomskatt til ideelle organisasjoner opp til byrådet.

– Slik forskriften er formulert, bør den gi rom for å gi fritak for alle ideelle organisasjoner. Dette bør spesifiseres, sier fungerende gruppeleder for KrF i Oslo bystyre, Oddbjørg Minos.

– Er det et arbeidsuhell, eller et byråd som vil sanere budsjetter med ideelle penger?

– Det fremstår som lite gjennomtenkt. Mange viktige områder er ikke tatt med blant unntakene, som for eksempel barnevern og rus. Det er områder vi mener absolutt burde vært omfattet av unntak, sier Minos.