KFUMs trener Jørgen Isnes.

KFUM slipper omkamp

Domsutvalget i NFF har behandlet protesten fra Brumunddal.

Oslo

 

Av Haakon Thon og Dag Høie

I etterkant av kampen mellom KFUM og Brumunddal på Ekeberg 24. juni la gjestene inn en protest til Norges Fotballforbund. De ønsket omkamp på grunn av dommer Henrik Andreas Grenå Pettersens håndtering av en Fair-Play-situasjon.

Les også: KFUM beskyldt for manglende fair play (Dagsavisen pluss - krever abonnmment)

La seg ned igjen

Brumunddalens Christoffer Heier Solbakken lå på bakken, men reiste seg da kamplederen var borte og snakket med ham, men i det Pettersen ga KFUM tillatelse til å ta innkastet, la Solbakkens seg ned på ny. En «Dala»-spiller valgte å la innkastet passere og trille inn til keeper. KFUMs Emil Ekblom oppfattet det som at kampen var i gang og la press på målvakten. Ballen traff Ekblom før den gikk i mål.

At det hele skjedde på overtid og målet sørget for at «Kåffa» vant kampen gjorde det ikke bedre.

KFUM beklaget situasjonen ganske kjapt og støttet Brumunddals protest.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Avvist

Men i går kunne KFUMs trener, Jørgen Isnes, informere Dagsavisen om at protesten nå er avvist av domsutvalget i Norges Fotballforbund og at de dermed slipper omkamp.

Brumunddal mente at det var «grove feil ved dommerens forståelse av regelverket, men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse» da dommer Grenå Pettersen valgte å sette spillet i gang spillet igjen før en Brumunddal-spiller var klar for det etter en skade.

I sin vurdering av saken skriver domsutvalget:

«Basert på foreliggende dokumentasjon og forklaringer er det etter Utvalgets syn ingen tvil om at dommeren har fått med seg skaden og foretatt en selvstendig vurdering basert på sin oppfatning av situasjonen. Dommeren har selv i sin forklaring etter kampen uttalt at han gikk bort til den skadede spilleren og spurte fem ganger om han trengte hjelp, uten at dette ble besvart. Videre fremgår det at dommeren «oppfatter umiddelbart at dette ikke dreier seg om noen hodeskade», og siden spilleren er oppe på beina velger dommeren å sette i gang spillet igjen. Dommeren får ikke med seg at Brumunddal-spilleren legger seg ned på bakken igjen, og dommeren setter i gang spillet.»

Les også: KFUM innstilt på omkamp hvis NFF velger det (Dagsavisen pluss - krever abonnmment)

Skjønn

Utvalget mener dommerens vurdering er et utslag av skjønnsutøvelse og at spørsmålet om en dommer skal sette i gang spillet eller avvente situasjonen ytterligere, alltid vil være et spørsmål om skjønn.

«Hvorvidt dommerens vurdering er god eller dårlig i dette konkrete tilfellet er ikke noe Utvalget skal eller trenger å ta stilling til i sin avgjørelse av saken.» skriver utvalget, og konkluderer med at det ikke foreligger noen «grove feil ved dommerens forståelse av regelverket» når han velger å sette i gang spillet etter skaden.

KFUM-trener Isnes innrømmet etter kampen at scoringen som fulgte etter denne situasjonen var problematisk:

Når vi har sett målet i ettertid, så skjønner vi Brumunddals frustrasjon over målet. Det er ingen tvil om at vi kunne løst det annerledes. Vi jublet ikke som vi normalt ville gjort rett etter kampen og vi gjør det heller ikke nå i ettertid. Vi skulle gjerne scoret vinnermålet på en annen måte, sa han til KFUMs nettsted.

Brumunddal mente det forelå «andre vesentlige forhold som har ledet til at kampen ikke ble avviklet på sportslige vilkår» i henhold til reaksjonsreglementet § 5-3 (1) bokstav e).

Ikke nok

Om denne delen av protesten skriver domsutvalget:

«Det fremgår av KFUMs forklaring at klubben erkjenner at de ikke opptrådte i henhold til fair play ved å begå handlingen, og det er således liten tvil om at handlingen kan vurderes som usportslig og burde vært unngått fra KFUM sin side.»

Utvalget konkluderer imidlertid med at et brudd på fair play-prinsippene ikke er nok til å oppfylle vilkåret i § 5-3 (1) bokstav e).

Dermed er begge punktene i protesten fra Brumunddal avvist.

PS! KFUM har likevel igjen bortekampen mot «Dala» 10. oktober.