Bydel Frogner har snart kartlagt ernæringsbehovene til 750 brukere av kommunale hjemmetjenester.

Kartlegger matbehov

Bydel Frogner vil i løpet av året ha kartlagt ernæringsbehovet for alle brukere av kommunale hjemmetjenester.

 

Bydel Frogner har fått kritikk for å ikke ha gjort nok for ernæringen til bydelens eldre. Nå slår de tilbake.

– Bydel Frogner har de siste årene jobbet systematisk med eldres helse, og da er sunn og riktig ernæring et viktig moment. Kommunerevisjonen fra 2014 viste at Bydel Frogner hadde flere forbedringsområder innen dette feltet. Derfor har det blitt jobbet målrettet og systematisk de siste årene for å unngå, forebygge og behandle underernæring hos eldre, sier bydelsdirektør Odd Rune Andersen til Dagsavisen.

Les også: Eldre får ikke nok mat

Gjennom MNA (Multi Nutritional Assessment) har bydelene til nå kartlagt rundt 80 prosent av bydels 750 kommunale brukere av hjemmetjenesten.

– Systemet går ut på at hjemmetjenesten bruker i snitt 20 minutter på å kartlegge hver bruker om de er i risikosonen for manglende ernæring. På den måten kan vi sette inn tiltak, sier Andersen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Det er mange grunner til at appetitten synker med alderen.

– Vi ser at appetitten går ned jo eldre og mer inaktiv man blir. Har man heller ingen å spise sammen med, smaker ikke mat like godt, sier bydelsdirektøren.

– Derfor jobber vi på et bredt felt for å hindre underernæring blant eldre i bydel Frogner, legger han til.

Målet er å ha kartlagt alle innen jul.