Vaktene ved flere utesteder, deriblant Internasjonalen, kan bli tatt ut i streik.

Kan bli streik på Youngstorget

En rekke utesteder kan stenge dørene.

 

Dørvakter jobber på arbeiderbevegelsens eiendommer, men nektes tariffavtale.

Utestedene ved og rundt Youngstorget kan måtte stenge dørene om det går mot streik for de 39 vaktene. Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har levert plassoppsigelse. Dørvaktene fikk ikke tariffavtale og det er stor fare for streik fra fredag 27. januar.

– Dørvaktene ønsker at de skal gå inn i vekteroverenskomsten. Det er en trygghet for en grei inntekt. Samtidig er de opptatt av å få en medbestemmelsesrett på arbeidsplassen, sier forbundssekretær Terje Mikkelsen i NAF.

20 steder

Blant de over 20 stedene hvor Youngstorget Vertskap leverer tjenester finner vi; Internasjonalen, Kulturhuset, Mono, Revolver og Bonanza. Andre steder som blir rammet er Blå, Lompa og Postkontoret. Også Last Train, samt Cafe Fiasco kan bli rammet.

Mange av disse utestedene er i lokaler som tilhører arbeiderbevegelsen. Dermed har vi paradokset at flere jobber uten tariffavtale, men de gjør det på arbeiderbevegelsens eiendommer.

– Vi vil jo ikke firmaet noe vondt. Men vi vil ha ordnede lønns- og arbeidsforhold, sier nestleder «Bobby» fra klubben.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Sier ikke alt

Styreleder i Youngstorget Vertskap, Stefan Jansen, ønsker ikke å kommentere saken i media. I en pressemelding sier han «Vekteroverenskomsten påfører dørvaktselskaper høye priser som følge av høye tillegg i timelønn på de tidspunktene hvor vi har vår kjernetid».

Det pressemeldingen ikke sier noe om er at eierne av Youngstorget Vertskap også sitter som eiere av blant annet Internasjonalen og Blå.

Styreleder Jansen, leder også styret hos Internasjonalen og sitter i styret til Blå, ifølge Brønnøysund-registeret.

Dermed er det han selv som må betale mer i lønn ved en tariffavtale.

Alle ansatte er kalt inn til allmøte torsdag.