Kan bli matmarked på Grønland

Olafiagangen på Grønland er øde, mørk og litt skummel. Nå kan tomten bli omgjort til et stort matmarked.

Lørdag skal det være et stort matmarked i Olafiagangen for å se hvordan området vil kunne brukes i framtiden. Olafiagangen er den langstrakte tomten som strekker seg under brua fra Grønlandsleiret til Oslo Plaza. Byrommet dekker 6.000 kvadratmeter og mange opplever det som både utrivelig og utrygt. Ifølge utviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) er det stort engasjement om hva som skjer i området, både blant befolkningen og næringslivet. Som del av Oslo indre øst-satsingen har byrådet fått levert en utredning med ulike forslag til utvikling av området.

Les også: Dette betyr regjeringens bompengeavtale for Oslo

Utfordrende område

– Når jeg har vært på beboermøter på Grønland har jeg aldri opplevd at folk ikke har tatt opp Olafiagangen. Det har vært en stor bekymring for folk her i mange år. Nå har vi fått på plass lys her, men noen enslige lys gir jo ingen sommer. Dette området ligger midt mellom to politistasjoner, Sentrum politikammer og Grønland midt i et utrolig spennende område, men med store utfordringer, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Dette området har lenge vært en dødsone som ikke er det noe særlig egnet sted for barn og ungdom, selv om du har både Riverside og elvebredden her som er fine. Så det har vært mye snakk om hva man kan gjøre her enn så lenge broen er her. På lang sikt ønsker vi i MDG å rive broen, sier Hanna E. Marcussen.

Saken fortsetter under bildet.

planer: Raymond Johansen og Hanna Marcussen vil lage torg i Olafiagangen på Grønland.  FOTO: SISSEL HOFFENGH

Raymond Johansen og Hanna Marcussen vil lage torg i Olafiagangen på Grønland. Foto: Sissel Hoffengh

Folkelig

En forslag til utvikling av området skal nå sendes på høring slik at så mange som mulig får anledning til å uttale seg. Parallelt gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring av konseptene slik at byrådet har et godt grunnlag for å fatte vedtak senere i høst. Byrådet er opptatt av at konseptet som velges er noe folk vil ha og dermed tar i bruk.

– Derfor er det viktig at de som faktisk bor her får være med på utformingen. Det er helt avgjørende å involvere lokale krefter, høre hva de mener. For dette er et område med aktive folk som mener mye, sier Raymond Johansen.

Les også: Karoline (54) ble nektet å stemme. Hun hadde en stjerne i margen

To konsepter

Det er i hovedsak to konseptforslag som anbefales. Det ene har fått navnet «Smaken av Grønland», en mathall med sosial profil som spiller på Grønlands handelstradisjoner og internasjonale matkultur. Det anbefales også å lage forskjellige aktivitetssoner for barn og unge, samt skape mer aktivitet i området ved og i elva. Det andre konseptet har fått navnet «SuperGrønland» og er en slags aktivitetspark med muligheter for egenorganisert trening.

– Så en eventuell mathall vil satse på et tilbud for folk flest, ikke eksklusiv og gourmetpreget?

– Ja, et eventuelt matmarked her fil bygge videre på det man allerede har her på Grønland. En kombinasjon av private og ideelle bedrifter, med spennende spisesteder, salgsboder og blanding av ulike matkulturer. Og så skal det selvfølgelig også være en møteplass der hvem som helst kan komme å sette seg ned, uten at man trenger å kjøpe noe. Og så setter vi allerede nå igang med strakstiltak for å gjøre det triveligere her, sier Hanna Marcussen. Byrådet vil fatte vedtaket om saken senere i høst.

Les også: Oslo kommune gir bedrifter inntil 250.000 kroner for å fjerne parkeringsplasser