Jordmorforbundet beroliger gravide som har korona-frykt

Mens uroen blant gravide sprer seg, særlig i Facebook-grupper, prøver Jordmorforbundet å berolige gravide som frykter koronasmitte.

– Vi merker at det er mange gravide som er usikre med et mye større informasjonsbehov nå, og ser blant annet på Facebook-grupper at det er noe frykt blant folk. Jeg er blitt medlem i noen av dem selv for å forsøke å spre informasjon for å gi trygghet til gravide i en ekstraordinær situasjon, sier Hanne Charlotte Schjelderup leder i Jordmorforbundet NSF.

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Hun forteller at på Jordmorforbundets nettsider kan gravide  holde seg oppdatert med lenker til oppdatert informasjon fra myndighetene. Mengden informasjon og stadig ny informasjon, gjør at mange gravide blir urolige, bekrefter hun.

Men Jordmorforbundet er aller mest opptatt av å berolige gravide.

– Vi hører fra jordmødre og kvinner som har født at det går stort sett veldig bra, sier hun.

Jordmormangel

Men med helsestasjoner som har ansatt for få jordmødre, er det en utfordrende oppgave å følge opp kvinner som skal føde og som har født.

– Vi er en knapp ressurs og har varslet om stor jordmormangel lenge. Vi ser at våre jordmødre ute i kommunene er opptatt av å finne gode løsninger. Det er opprettet både telefonløsninger og videokontakt, så gravide og barselkvinner kan få oppfølging hjemme, sier Schjelderup.

Forlenges: Dette er smitteverntiltakene

Jordmorforbundet har spurt sine medlemmer ute i kommunene om tilbakemeldingene de får fra gravide kvinner.

Her er noen av tilbakemeldingene jordmødrene har gitt sitt eget forbund.

  • Noen gravide er desperate fordi fastlege er syk og de får ikke kontroll.
  • Flere savner klar beskjed fra myndigheitene om de gravide skal forholde seg som om de er i risiko eller ikke.

Engstelige

– Flere er engstelige nå, og noen tør ikke å komme på konsultasjoner. Heldigvis har vi samarbeidet med myndighetene og tidlig fått etablert videokommunikasjon, slik at en del av kontrollene, som er konsentrert mye rundt informasjon til den gravide, kan gjennomføres, sier Schjelderup. Gravide som har behov for fysisk oppmøte og nødvendig oppfølging som haster vil selvfølgelig være sikret dette.

Her er Folkehelseinstituttets råd til gravide

At de strenge korona-tiltakene er blitt forlenget ytterligere tre uker, gjør at den spesielle tiden for mange familier med nyfødte barn, blir enda mer utfordrende, mener Schjelderup.

Ammeveiledning på video

– Familiene er veldig sårbare nå og vi har et stort trykk. Helsedirektoratet anbefaler at alle kommuner etablerer jordmortelefon til sine innbyggere og det er et viktig tiltak som må prioriteres. Vi som jordmødre forsøker å legge best mulig til rette for en god fødsels- og barselomsorg under pandemien der vi også må bidra til å begrense smitte. Det går til og med an å drive ammeveiledning på video til kvinner i isolasjon eller karantene, sier hun.

Det mest kritiske for jordmødrene er imidlertid dette, sier Schjelderup:

Tomme gater og torg: Vi skal holde oss hjemme. Ingen vet hvor lenge (+)

– Mange helsestasjoner i kommunene mangler smittevernustyr. Det er en stor utfordring som våre jordmødre melder om, og det er helt kritisk å få det på plass raskt. Det er ikke alle som har egne smitterom ved helsestasjonene heller. Det skaper utfordringer dersom smittede gravide trenger konsultasjon utover videokonsultasjon, sier hun. Det må på plass raskt, understreker jordmor-lederen.

Lover trygt fødetilbud

For fødende ved Oslo Universitetssykehus lover leder for Fødeavdelingen, Hely Katarina Laine, et fortsatt godt tilbud.

– Fødeavdelingen har rutiner for å gi et godt tilbud til fødende som er smittet med koronavirus. I forbindelse med Koronaviruset har vi planer for hvordan vi skal ta i mot pasienter som har koronasmitte, sier hun. OUS antar at antall koronasmittede gravide vil øke gradvis, og at de har en plan om de har en, tre, fem eller flere enn ti koronasmittede fødende kvinner samtidig.

– Vi har utvidet kapasiteten og etablert flere fødesenger. Vi er også forberedt på at det på et tidspunkt kan være flere fødende på sykehuset som har koronasmitte ,enn de som ikke har- og det har vi også planer for. Da snur vi i praksis arealplanen på hodet, sier hun.

 

Korona og graviditet:

  • Folkehelseinstituttet vet foreløpig ikke om gravide får mer alvorlig forløp av korona dersom de blir smittet, men det er lite som tyder på det.
  • Få undersøkelser tyder på at mor kan smitte foster gjennom morkaken.
  • Nyfødte barn kan bli smittet av mor, og mødre skal derfor følge råd fra helsepersonell etter fødsel.
  • Kvinner som er koronasmittet kan amme som normalt.