Ådne Sekkelsten har utviklet ideen om Kloden siden Scenekunstbruket ga ut antologien «Scenekunsten og de unge» for et år siden, i forbindelse med den årlige teaterfestivalen Showbox. FOTO: ARNE OVE BERGO

Jobber for egen barneteaterscene

Oslo skal få et bedre tilbud for barn som vil se teater. Norsk Scenekunstbruk har fått kommunal støtte til utvikling av prosjektet Kloden.

– Vi må lage et sted som fokuserer utelukkende på scenekunst for barn og ungdom, et sted de kan føle tilhørighet til, sier Ådne Sekkelsten, leder for Norsk Scenekunstbruk, som er landsdekkende formidler av scenekunst for aldersgruppen 0–20 år. For snart et år siden uttalte Sekkelsten i Dagsavisen at Oslo trenger en egen scene for teater for barn og ungdom. Nå er ideen nærmere en realitet. Prosjektet Kloden har fått 100.000 kroner i innovasjonsmidler fra Oslo kommune, og Sekkelsten jobber nå med å utrede hvordan barne- og ungdomsscenen Kloden skal kunne bli det nye scenekunststedet for barn og ungdom.

LES OGSÅ: Får kritikk for dårlig barneteater

Barneteaterdebatt

Dagsavisen har den siste uka skrevet om barneteatertilbudet i Oslo, etter at den nye byregjeringen har erklært at de vil bedre tilbudet, da de mener dagens tilbud er for dårlig. Sekkelsten vil gjerne snakke med den nye kulturbyråden om Kloden-prosjektet.

– Interessen for teater og dans for barn er stor, og det er et behov for et sted der man vet at det alltid spilles teater for barn og ungdom, og et sted som kan bidra til at barne- og ungdomsteater blir en del av den offentlige debatten, gjennom samtale- og debattarrangementer, sier han.

Sekkelsten mener dette stedet må rendyrke scenekunst for unge, og ikke være del av et scenekunststed for voksne.

– Det er en tendens at man ikke tør å satse kun på barn og ungdom, og at man må ha voksenteater på kveldstid, sier Sekkelsten.

LES OGSÅ: Vil ha egen scene for barneteater

Romprosjekt

I utredningsfasen vurderer Scenekunstbruket hva slags type rom som er mest egnet for forestillingene på Kloden.

– Vi vurderer ulike arkitektoniske løsninger. Hvilket rom en forestilling spilles i betyr mye for scenekunsten, sier han.

Teaterhuset Dschungel i Wien er en inspirasjon.

– Kloden må være en programmerende scene med en kunstnerisk ledelse som sørger for en tydelig profil. Man kan godt sammenligne det litt med hvordan Black Box Teater er blitt, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Samarbeid

Sekkelsten ser ikke for seg at Kloden skal konkurrere med byens teatre, men heller samarbeide med så mange som mulig.

– I Oslo har vi teatre som Nationaltheatret og Det Norske Teatret som setter opp store barneforestillinger, og som virkelig får til det store formatet. Det er kjempebra og viktig at de gjør det. Jeg håper vi kan samarbeide både med institusjonsteatrene, de mindre scenene og profesjonelle kompanier som leverer forestillinger i Den kulturelle skolesekken i dag. Det er virkelig mye god scenekunst for barn der, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Private midler

Men så var det pengene da. Innovasjonsmidler fra kommunen holder ikke lenge når man skal etablere en helt ny teaterscene. Derfor vil Sekkelsten banke på dører både hos private givere og hos politikerne.

– Regjeringen har gitt klare signaler om at de ønsker mer privat finansiering av kulturen, og det vil bli spennende og se om vi kan få med oss noen private givere som vil støtte prosjektet, sier han.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!