Et lagerbygg tilsvarende om lag fire etasjer, ligger der hvor Scandinavian Development vil bygge blokker med totalt 260 boliger. Den høyeste blokken kan bli på 11 etasjer.

Insisterer på å bygge høyt

«Alle» er imot planene om boligblokker på opptil 11 etasjer i Treschowsgate 16 på Sagene. Likevel tror utbygger på snarlig byggestart.

 

I tur og orden har offentlige instanser kommet med innvendinger mot prosjektet som omfatter 260 boliger helt ned mot Akerselva.

Innvendinger i kø

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har levert innsigelse fordi prosjektet er i strid med kommuneplanens bestemmelser om støy.

Vann- og avløpsetaten har protestert fordi det ikke er tillatt å bygge nærmere enn to meter fra hovedledninger.

Byantikvaren mener forslaget er i vesentlig strid med nasjonale verneverdier knyttet til Akerselva.

Bymiljøetaten mener forslaget ikke ivaretar allmennhetens tilgjengelighet til Akerselva.

Les også: Oslo Ap: – Bygg høyere

Skoletomt

Plan- og bygningsetaten har blant mye annet påpekt «feil og slurv», og har i stedet lansert et eget forslag om skole på den aktuelle tomten.

Undervisningsbygg mener det er positivt at Plan- og bygningsetaten tar ansvar for å sikre en god skoletomt.

Sagene bydelsutvalg støtter enstemmig Plan- og bygningsetatens forslag og har i tillegg anbefalt opparbeiding av et grøntareal der.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

(Saken fortsetter etter kartet).


Omfattende motstand

I tillegg til alt dette kommer omfattende motstand blant dem som allerede bor i området, i form av blant annet et innbyggerinitiativ med om lag 1.000 underskrifter og en egen Facebook-side med like mange følgere.

Likevel skriver utbyggeren Scandinavian Development følgende på sine nettsider: «Vi forventer at prosjektet er ferdig regulert senest 3. kvartal 2016 med etterfølgende prosjektstyring og byggestart.»

Les også: Ønsker lav by

– Kommer for salg

«Kommer for salg høsten 2016», står det et annet sted.

– Det er riktig det som står på nettsiden, skriver daglig leder i Scandinavian Development, Erik Bøhler, i en epost til Dagsavisen.

– Men det som kan medføre en mindre forsinkelse er at prosjektet skal ut på en begrenset høring i forhold til støy. Dette som følge av nye bestemmelser i kommuneplanen som ble vedtatt i fjor høst, tilføyer han.

– Slik vi ser det er det realistisk med en snarlig avklaring, fortsetter Bøhler.

– Vi tror ikke planen blir vesentlig endret som følge av disse protestene, sier han om beboernes mobilisering mot byggeprosjektet.

Les også: Høyere med Høyre

Bystyret bestemmer

– Er det realistisk at prosjektet er ferdig regulert senest 3. kvartal, Trude Isaksen, kommunikasjonsdirektør i Plan- og bygningsetaten?

– Vi er fortsatt i dialog med utbygger om planforslaget til Treschowsgate 16, og det er fortsatt en del hensyn hvor vi må finne løsninger. I og med at det fortsatt er en del problemstillinger som må løses og saken fortsatt er under arbeid, er det vanskelig å anslå tid for når saken er endelig avgjort.

– Hvem bestemmer om det blir boligblokker der?

– Det er bystyret som fatter vedtak i saken, men dersom innsigelsen fra Fylkesmannen ikke blir trukket, vil saken avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, svarer Isaksen.

Verre for gående

Hvis boligblokkene blir bygd vil de ikke bare stjele sol og utsikt og øke støynivået i området. De vil i tillegg kunne redusere framkommeligheten for svært mange fotgjengere, syklister og andre som flittig bruker også denne strekningen av Akerselva, mener Wilhelm Falck. Han er en av initiativtakerne til Samarbeidsgruppa Bevar Akerselva Miljøpark. Til daglig jobber Falck med statistikk og analyse, og han har en master i kybernetikk.

Én million

– Du har beregnet at det årlig er om lag én million som beveger seg langs Akerselva ved Treschowsgate 16. Hvordan har du kommet til det?

– Vel, det er 28 målinger plassert ganske tilfeldig i tid, både i fint og dårlig vær. Jeg føler meg helt trygg på disse tallene.

– Hvordan er målingene gjort?

– Observasjonene er gjort ved at man har talt eksakt antall personer i 10-minutters intervaller. Tellingene ble gjort med håndteller for å få nøyaktighet. Hvis vi sier vi har fire sommermåneder med denne trafikken, går det da 480.000 mennesker langs elva akkurat her. Hvis vi er konservative og sier at det resten av året er bare halvparten av denne trafikken, får vi omtrent én million passeringer per år.

Les også: Bilbyen vil bestå i mange år