Tabellen viser antall stortingsrepresentanter for hver bydel etter stortingsvalget, slik det ser ut i starten av august. De røde boksene viser gjennomsnittsinntekt i henholdsvis Vestre Aker og Grorud bydeler. Michael Tetzschner er stortingsrepresentant fra Vestre Aker. Martin Raknerud er rapper fra Grorud. (Dagsavisen har tidligere publisert en feil versjon av denne grafikken.)

Ingen på tinget fra Oslos fattigste bydel

Oslos rikeste bydel ser ut til å få fire representanter på Stortinget etter høstens valg. Oslos fattigste får ingen.

Av Emilie Gamst og Runa Fjellanger

Partiene kjemper om de 19 setene på Oslobenken, men befolkningen i byens fattigste bydel, Grorud, kan se langt etter å bli representert på Stortinget. Ingen kandidater fra Grorud, Østensjø, Stovner, Sagene eller Nordre Aker kaprer et mandat i de siste lokale Oslo-målingene (Respons/Aftenposten og Sentio/SV). Vestre Aker ligger derimot godt an til å få fire mandater, tre fra Arbeiderpartiet og et fra Høyre.

Med unntak av Nordre Aker ligger samtlige av de urepresenterte bydelene på Oslos østkant.

I bydel Vestre Aker var gjennomsnittlig bruttoinntekt 730.000 kroner for innbyggere i alderen 17 år i 2014. Det er hele 308.900 kroner høyere enn landsgjennomsnittet. Bydel Grorud har på sin side byens laveste gjennomsnittsinntekt, med kun 347.000 kroner.

Østkantbydelene som ikke er representert utgjør om lag 30 prosent av Oslos befolkning.

Troverdige

Heidi Marie Kriznik er forfatter av «Den delte byen», en bok om ulikhet i Oslo. Hun mener det er et problem at Grorud og andre fattige bydeler blir så dårlig representert.

– Det er veldig fint at folk snakker om utjevning og like levevilkår, men det handler om å se hva det betyr i praksis. Det noen tar som en selvfølge, er ikke en selvfølgelighet for alle. Du må tett på for å skjønne at det ikke er sånn. Du må møte ungene som ikke har vært noen steder, mens alle andre har vært på ferie, sier Kriznik.

Flere vil stemme på kandidater som ligner på dem, mener hun.

– Noen som kommer fra samme sted og har opplevd de samme tingene vil nok oppleves mer troverdige. Da tenker folk at politikeren skjønner hvordan de har det.

Ikke fattige

– Det er vel sånn at de bydelene som er veletablerte har lengre tradisjoner og en alderssammensetning som gjør at de har engasjert seg mer i politikken, sier Michael Tetzschner. Han er 3.-kandidat for Oslo Høyre, og ligger godt an til å representere bydel Vestre Aker på Stortinget etter valget. Han mener den ujevne representasjonen mellom bydelene handler om gamle og nye bydeler.

Tetzschner reagerer også på at noen bydeler trekkes fram som fattigere enn andre.

– Å kalle disse bydelene fattige syns er gal ordbruk. De ligger, etter sosioøkonomiske kriterier, over de fleste kommuner i Norge, sier han.

Høyre-representanten mener spørsmål om geografisk fordeling er mindre relevant i by med så korte avstander.

– Det å skulle sette representasjon fra hver bydel som et eget mål, blir snevert. Oslo er en helhet. Å invitere til sånn tenkning i en storby ville være nokså snodig, sier Tetzschner.

Reagerer

Groruddøl og rapper Martin «Don Martin» Ahzami Raknerud reagerer på den manglende Grorud-representasjonen.

– Det sier mye at det er så mange som snakker om Groruddalen, men nesten ingen snakker for Groruddalen på Stortinget. Hvis Groruddalen hadde vært en egen by, hadde den vært en av de største i Norge, sier Raknerud.

Han mener det er et problem at Oslo øst er dårlig representert på Stortinget og i andre maktarenaer.

– Poenget med å ha et sånt representativt demokrati som det er mening at vi skal ha i Norge, er at det skal representere ikke bare forskjellige meninger, men også forskjellige demografier og deler av landet. Når den største delen av den største byen i Norge nesten ikke er representert, er det ikke bare dårlig for Groruddalen, men for hele virkelighetsoppfatningen vår, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ikke bare Jan Bøhler

I valgperioden 2013–2017 har Nordre Aker vært representert av Kristin Vinje (H), og bydel Sagene av Truls Wickholm (Ap). Heller ikke da satt noen fra bydel Grorud på Oslobenken. Den eneste representanten fra en Groruddalsbydel var Jan Bøhler (Ap) fra bydel Alna.

– Det hadde vært greit hvis 130.000 mennesker ble representert av flere stemmer enn bare Jan Bøhler. Han er en kjekk ung mann, men han aleine kan ikke representere Groruddalen, sier Raknerud.