Forhandler: Denne gjengen avgjør skjebnen til Oslopakke 3. FOTO: ARNE OVE BERGO

– Ingen god følelse

Mens MDG i Oslo krever nei til utbygging av E18 vestover, ber fylkespolitikerne i Akershus om at Raymond Johansen (Ap) nå tar ansvar.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), og ny leder for hovedutvalget for samferdsel, Solveig Schytz (Venstre) er bekymra for enigheten mellom Akershus og Oslo om den videre utbyggingen av E18.

Mens de borgerlige partiene i Akershus er blitt enige om å fortsette samarbeidet i fylkeskommunen, sitter Ap i Oslo og forhandler om makt med SV og Miljøpartiet. Både MDG og SV krever stans i utbyggingen av E18 vestover.

– Jeg er veldig spent på de blir enige om. Det er ingen god følelse. SV og MDG kan torpedere hele Oslopakke 3. Da faller en av de mest vellykkede kollektivsatsingen vi har sett, i grus, sier Solli til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Må rydde E18-floka av veien 

Demokratisk problem

«Oslopakke 3» er et ord som har gått igjen i hele valgkampen. Kort oppsummert er det en overordna plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk mellom de to fylkene, hvor utbyggingen av E18 vestover igjennom Asker og Bærum er blitt politisk betent.

– SVs Marianne Borgen og MDG har lykkes med å fremstille det hele som om det skal være en 14-felts monstervei. I ett år har jeg forsøkt å si at målet med utbyggingen er ikke mer bilisme. Det er snakk om 3x3-felts vei med plass til et nullutslippsfelt som vi legger i tunnel, hvor vi har gang- og sykkelvei og et felt for buss på toppen av tunnelen, sier Solli.

Hun mener det er et demokratisk problem at politikerne nå i Oslo forvalter skjebnen for innbyggerne i Akershus.

– De avgjør oslopakkas skjebne. De har et stort ansvar, sier Solli.

ARNE STRAND: Det nye byrådet har nå sjansen til å gjøre hovedstaden til et grønt utstillingsvindu 

Ansvar

I Akershus har de borgerlige partiene blitt enige om en politisk plattform, hvor oslopakka er sentral. Her står det at E18 skal være i tråd med klimaforliket på Stortinget, «og ikke føre til økte klimagassutslipp fra veitrafikken eller føre til mer biltrafikk inn og ut av Oslo».

– Vi har slått fast rammene for E18-prosjektet: Det skal være i tråd med klimaforliket, det skal ikke komme flere biler eller økte utslipp, og buss og sykkel skal ha prioritet. Vi har tatt ansvar og sikrer framtida til Oslopakke 3. Nå forventer jeg at partiene i Oslo også tar ansvar, sier Schytz.

Akershuspolitikerne advarer mot at dersom enigheten om oslopakka faller, mister man også finansieringen av kollektivtransporten som er ment å tas via økte bompenger.

– Uten Oslopakke 3, er vi sjanseløse. jeg regner med at partiene som forhandler om byrådsmakt i Oslo nå forstår hvor katastrofalt det vil være å slå beina under hele kollektivsatsingen i Oslo og Akershus. Det forhandlingene i Oslo lander på, betyr alt, sier Schytz.

Hele samferdselssatsingen Oslopakke 3, skal reforhandles på nyåret.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!