Verken Ap eller MDG mener at byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), leverer i budsjettforslaget for 2016. FOTO: ARNE OVE BERGO

Ikke grønt nok for opposisjonen

Verken Ap eller MDG lar seg imponere over det byrådet har omtalt som «tidenes grønneste Oslo-budsjett».

– Ambisjonene er for lave. Vi har gått til valg på en langt mer ekspansiv politikk enn dette. Det er det ingen tvil om i det hele tatt, sier Miljøpartiet De Grønnes Harald A. Nissen.

– Dette viser seg å være en variant av keiserens nye klær. Budsjettet inneholder ingen nye kollektiv- eller sykkelsatsinger, sier Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen.

LES OGSÅ: Dobler Oslo-gjelda

– Mangler vilje

I gårsdagens utgave av Aftenposten uttalte byrådsleder Stian Berger Røsland (H) at «dette er det mest ambisiøse klima- og miljøbudsjettet jeg har vært med på å legge frem.» For å underbygge dette ble det i samme artikkel ramset opp blant annet 1,1 milliarder kroner over fire år for å ferdigstille sykkelveier og gjøre det enklere å sykle til sentrum, og 166 millioner kroner for å sikre åpningen av nye Lørenbanen våren 2016.

Penger til renhold av parker og byrom, trafikksikkerhetstiltak på skolevei, vedlikehold og helårsdrift av sykkelveier og etablering av egen klimaetat, var også del av skrytelista.

Det var derfor med stor interesse at Nissen begynte å lese budsjettet i går, men ganske snart begynte ting å skurre for ham.

– Jeg vil ikke kalle dette et grønt budsjett. Grønn politikk handler om omdisponering av arealer og satsing på sykkel og kollektiv framfor vei. I byrådets budsjett er det ikke klare nok politiske ambisjoner, mener han.

– En ting er å bevilge penger, noe annet er viljen til å få igjennom det man bevilger penger til, fortsetter Nissen.

– I fjor sto det igjen 131 ubrukte millioner kroner til sykkeltiltak. Det viser at gode programmer og intensjoner ikke er nok hvis det ikke legges et trykk bak satsingen. Det er bare å se på tallene for sykkel for å skjønne dette. Byrådet klarte å ferdigstille 2,1 kilometer med hovedsykkelveinett i fjor, mens de planla 2,7 kilometer.

Også Hansen trekker fram byrådets mangelfulle sykkelresultater.

– Byrådet har heller ikke klart å etablere nok ladestasjoner for elbiler, og når det gjelder Lørenbanen, kommer jo den satsingen fra Oslopakke 3. Det er bilistene som betaler for dette, påpeker hun i tillegg.

LES OGSÅ: - Det blir mer teater for pengene

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Samme labre kurs

Hansen mener budsjettforslaget viser at byrådet «styrer videre på samme labre kurs».

– For ti år siden ble det vedtatt å halvere klimagassutslippene. Det har ikke byrådet klart. Tvert imot øker utslippene. Dette budsjettet retter ikke på det.

Heller ikke planene om en klimaetat imponerer henne. Meningen er at den «skal være et sektorovergripende kompetansesenter og en pådriver for gjennomføringen av klimapolitikken.»

– Klimaetaten ligger ikke i budsjettforslaget. Den kommer i en tilleggsinstilling i november, påpeker Hansen.

I stedet for «tidenes grønneste Oslo-budsjett» mener hun budsjettet «forsøker å grønnvaske 18 år med manglende leveranser for miljøet».

LES OGSÅ: Her er oslobudsjettet