Leder av Oslo Frp, Aina Stenersen, mener at byrådet svikter de eldre.

I strupen på byråden

Leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, mener eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) totalt svikter de eldre.

 

– Dette vil bli en valgkampsak foran neste års stortingsvalg. Det vil vise hvor uegnet Ap er til å styre landet, når det går så dårlig med Oslo, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

– Byrådet har sviktet de eldre de ni månedene de har sittet siden valget, fortsetter hun, og nevner fem viktige punkter der hun mener det har sviktet:

* Hasteflyttet de eldre fra Furuset sykehjem.

* Redusert bemanningen i private sykehjem, og stemt ned Frps og Høyres forslag i revidert budsjett om å øke bemanningen i sykehjemssektoren med 50 millioner kroner.

* For mange bydeler gir avslag på søknader om sykehjemsplasser.

* Brukere mangler trygghet og forutsigbarhet.

* Lite satsing på norskopplæring til ansatte med minoritetsbakgrunn på sykehjemmene.

– I revidert budsjett før sommeren foreslo vi og Høyre å øke bevilgningene med 50 millioner kroner. Det ble nedstemt, sier Stenersen.

– Det er merkelig at de som går rundt og kritiserer for lav bemanning, stemmer ned et slikt forslag, sier hun.

Les også: Starter eldreslaget om Oslo

La ned

I februar ble 58 plasser ved Furuset sykehjem nedlagt, på grunn av redusert etterspørsel etter langtidsplasser.

Noe som skapte reaksjoner.

– Det er lagt ned 120 sykehjemsplasser, samtidig som 183 har fått avslag. Det kan vi ikke akseptere, sier Stenersen.

Mange eldre foretrekker også å bo hjemme så lenge de ønsker, og er i stand til det. Noe som igjen øker behovet for hjemmetjenester.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Avslag

– Vi er enige i at folk skal få lov til å bo hjemme så lenge de vil og kan. Men vi ønsker også at de som ønsker det skal få sykehjemsplass. Ikke et avslag, sier Stenersen videre.

– Det er for vanskelig å få sykehjemsplass i Oslo i dag, legger hun til.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) lovet 500 nye årsverk i hjemmetjenesten da han ble valgt for snart ett år siden.

– Det løftet er på langt nær innfridd. Vi trenger flere hender, ikke færre, sier Stenersen.

Oslo Frp foreslo også to millioner kroner øremerket til norskopplæring for minoriteter som jobber innen helsesektoren.

– Nedstemt, sier Stenersen.

– Det er mange med minoritetsbakgrunn som jobber i eldreomsorgen. Dårlig språkkunnskap fører til dårlig kommunikasjon, misforståelser, feilmedisinering og at de utfører oppgavene sine dårlig, fortsetter hun.

Les også: Fabian Stang: – Jeg skiftet bleie på min far

Lave skuldre

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), fikk forelagt utsagnene fra Stenersen, og har dette å si om dem:

– Jeg tar angrepet med lave skuldre. Det tar tid å endre en politikk som har hatt store mangler over år. Vi har enda ikke levert et helt eget budsjettforslag, så jeg anbefaler Stenersen å spare litt på kruttet. Det er behov for forandringer i Oslo, og Frp har hatt mer enn nok av tid til å bevise at de ikke har svarene som trengs. Det store flertallet av eldre bor ikke på sykehjem, men Frp tror at eldreomsorg er det samme som sykehjem. Det er det ikke. De må oppdatere tankegangen sin, skriver hun i en epost til Dagsavisen.

Les også: – Frekt av byråden

Stoppeklokke og kutt

– For det andre. Her er fem eksempler som viser forskjellene mellom oss, skriver hun videre, og lister opp:

1) Frp sto i bresjen for stoppeklokkeomsorgen i bydelene. Den er vi i ferd med å endre. Eldre skal få innflytelse over tjenestene, og medarbeidernes faglighet skal verdsettes.

2) Frp sto i bresjen for en kuttpolitikk i bydelene som over år har gått på bekostning av eldre og hjelpetrengende. De eldre har i mange år fått mindre hjelp enn det eldre i sammenliknbare kommuner har fått. Dette skal vi snu, og eiendomsskatten skal hjelpe oss.

3) Frp har ansvaret for deler av underskuddet i Sykehjemsetaten, et underskudd som har ført til kutt i sykehjemstilbudet. Innføring av fritt sykehjemsvalg utenbys gjør at plasser står tomme i Oslo. Samtidig har ikke bemanningen vært økt siden 2007. Vi skal endre på begge deler, og resultatene kommer når vi får eiendomsskatten på plass.

4) Frp tok aldri tak i det store problemet med deltid, som gjør at mange er utrygge og kompetansen er for dårlig. Vi jobber for en heltidskultur. Det har betydning for både norskkunnskaper, kompetanseutvikling og stabilitet – og har stor betydning for kvaliteten.

5) Frp har vært mer opptatt av at selskaper skal få ta ut profitt enn å sikre at eldre får god kvalitet. Vi vil ikke at kortsiktige velferdsprofittører skal få bruke eldreomsorgen som en melkeku. Også her endrer vi Oslo.

Les også: – Staten må bla opp