Oslo Skatehall på Voldsløkka ble en av de flotteste tilvekstene til Osloidrettene i 2017.

I skyggen av NIF-bråket: Rekordår for Osloidretten

Idretten i Oslo har aldri vært større enn nå. Men bråket i Norges Idrettsforbund påvirker dem som leder den.

Oslo

Mens det stormer på toppen av norsk idrett, sitter grasrota og de lokale leddene frustrert tilbake.

Tettere på

– Ja, bråket sentralt påvirker oss, men det er fjernt fra vår hverdag. Vi ute i kretsene kommer mye tettere på den daglige idretten, sier styreleder i Oslo idrettskrets, Sveinung Oftedal til Dagsavisen.

Men legger til: - I det store bildet er vi jo "pamper" vi som leder idrettskretsene også. Men med en årlig godtgjørelse på 10.000 kroner føler jeg at vi ligger på et annet nivå.

Oftedal ber ikke om idrettspresidentens avgang, men ser fram til at tinget i 2019 staker ut en helt ny kurs. Han mener det er tidsnok selv i den omdømmekrisen som åpenbarer seg nå.

– Det har allerede skjedd en stor endring i år ved at vi har skiftet generalsekretær (fra Inge Andersen til Karen Kvalevåg). Og det er også innført helt nye kjøreregler, sier Oftedal, som kan berette om rekordår i Oslo med hensyn til aktivitet og antall medlemmer blant barn og unge. Kretsen er 100 år og kan vise et større mangfold enn noengang.

Berømmer politikerne

Han berømmer også samarbeidet med byens politikere som nå gir tidenes største anleggsløft i Oslo.

- Aldri før har aktivitetstallene vært så gode, aldri før har så mange barn og unge deltatt i Osloidretten. Aldri før har investeringene i idrettsanlegg i Oslo vært høyere og i 2018 settes nok en rekord når godt over en milliard kroner investeres i nye anlegg, sier han.

I disse dager utbetales det nesten 47 millioner kroner i momskompensasjon til en rekke idrettslag i byen.

Men idretten har også utfordringer.

- Kostnadsnivået i ungdomsidretten bekymrer oss. Her kommer vi med en handlingsplan i januar, sier han.

Idrettskretsen har et samarbeid med Norges Idrettshøgskole der de analyserer hva som er kostnadsdrivende i barne- og ungdomsidretten.

Etterlyser kulturministeren

Men han er kritisk til en kulturminister som ikke følger opp løftene sentralt.

– Regjeringen lovet en overordnet plan for anleggsutbygging i sin Sundvolden-erklæring. Den har vi ikke sett noe til, sier han og etterlyser handlekraft, ikke bare kritikk fra kulturminister Linda Hofstad Helleland.

På Idrettstinget i 2019 vil han ha et oppgjør med fortida, modernisering av idrettens administrasjon og ny ledelse.

FAKTA

Dette er de ti største idrettslagene i Oslo (2015-tall, nye kommer snart)

1. Heming: 5616 medlemmer.

2. Oslo Turnforening: 5018

3. Ski- og fotballklubben Lyn: 3632

4: Kongelig norsk seilforening: 3618

5. Kjelsås Idrettslag: 3616

6. Vålerengen IF: 3143

7. Njård: 3018

8. Nøklevann ro- og padleklubb: 2955

9. Oppsal IF: 2871

10. Friskis og Svettis: 2841.