Hvor vil du lade bilen din?

I Bydel Stovner må du lete lenge for å finne et sted å lade elbilen din. Derfor ønsker bydelen innspill på hvor nye ladestasjoner skal etableres.

 

I dag er det over 1.300 kommunale ladeplasser for elbiler i Oslo og i perioden 2018–2020 skal satsingen styrkes. Det betyr langt flere ladestasjoner over hele byen.

Bymiljøetaten har også etablert plasser i nærheten av skog og sjø, slik at man kan lade mens man er på tur.

I Bydel Stovner er det ifølge Bymiljøetaten kun kommunale parkeringsplasser for elbil i Tokeruddalen.

Les også: Elbil-bonanza

Du kan bestemme

Men nå skal det bli flere ladepasser, og du kan være med og bestemme hvor. Dine ønsker kan du legge inn på Bydel Stovners facebookside, eller sende til postmottak@bsr.oslo.kommune.no

– Da bydelsutvalget fikk henvendelse fra Bymiljøetaten om ladestasjoner synes vi det var lurt å spørre befolkningen direkte om hva de synes og hvor de mener ladestasjonene skal stå, sier BU-leder Rashid Nawaz (Ap) til Dagsavisen.

– Så langt har det kommet inn over 40 forslag i forskjellige kanaler siden lørdag, fortsetter han.

24. september innfører også bydelen beboerparkering i enkelte gater på Høybråten, Stovner, Vestli, Tokerud og Fossumberget.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Visse vilkår

Bydel Stovner har imidlertid visse vilkår for opprettelse av ladestasjoner til elbil.

* At veien eller parkeringsplassen er kommunal og at ladestasjonen kan skiltes med offentlig skilt slik at den er tilgjengelig for alle.

* Type boligstruktur (blokker og bygårder med lav grad av parkering på egen grunn prioriteres).

* Antall henvendelser/ønsker fra områder.

* Dekningsgrad i området i dag (områder der det er svært høy bruk eller langt til nærmeste ladestasjon prioriteres).

* Trafikale hensyn på veistrekket – ladestasjoner må kunne plasseres slik at de fortsatt gir tilstrekkelig bredde til fotgjengere på fortau og ikke er til hinder for annen trafikk.

* Andre planlagte formål på veistrekket (ladestasjoner etableres ikke på strekninger som ligger inne med planlagt etablering av gang- og sykkelvei og lignende tiltak).

* Lokal strømkapasitet og tilknytningskostnad.

* Bymiljøetaten ønsker at parkeringsplassene hovedsakelig konsentreres i områder der beboere ikke har parkeringsplass på egen grunn.

Les også: Lader opp til 2022