Høyesterett avviste saken til tuja-eiere i Holmenkollen

Høyesteretts ankeutvalg har nektet et ektepar i Oslo å fremme anken etter at de ble dømt til å klippe en tujahekk.

 

Ifølge TV 2 må paret betale 31.200 kroner i sakskostnader.

– Det betyr at de ikke får lov til å anke tingrettens dom og må avfinne seg med det, skriver advokat John Christian Elden, som har representert eierne av hekken.

I Oslo tingrett ble ekteparet dømt til å beskjære den fem meter høye hekken på eiendommen i Holmenkollen, samt å betale 316.381 kroner i sakskostnader. Bakgrunnen for saken var at naboene mente hekken kastet skygge og var et fremmedelement. Paret som eier hekken, mente det ikke var mulig å beskjære den uten å ødelegge den og at den må anses som grensehekk, slik at kravet om hvor høy den kan være måtte fravikes. Det var ikke retten enig i.

Hekkeierne anket saken til Borgarting lagmannsrett, som nektet anken fremmet. Den avgjørelsen ble anket til Høyesterett, som i en avgjørelse datert 31. oktober nektet.

«Høyesteretts ankeutvalg kan nekte en anke fremmet dersom den ikke reiser spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken og heller ikke andre forhold taler for at anken bør prøves», heter det i avgjørelsen. (NTB)