Trikken: Den er høyteknologisk, robust og blå – den nye oslotrikken kommer fra Spania.

Hola, el trikko!

Spanske CAF vant konkurransen, og skal levere 87 nye Oslo-trikker fra 2020.

De er robuste, de er høyteknologiske og de er fortsatt blå. De nye oslotrikkene ble vist fram for første gang i går, og skal produseres av spanske CAF.

Nyheten ble presentert sammen med Sporveiens nye trikkeprogram som i tillegg til 87 flunkende nye trikker, inkluderer oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser i Oslo. Oppgraderingen av skinnene skyldes ikke at de ikke passer de nye trikkemodellene, men slitasje. Enkelte steder må skinneavstanden justeres, men det er uavhengig kjøpet av de nye trikkene, sier Jan Rustad, presse- og mediekontakt i Sporveien.

7 milliarder kroner er den samlede rammen for det nye trikkeprogrammet som kommunen vedtok i 2015. Kostnadsrammen for de 87 nye trikkene er på 4,1 milliarder kroner.


Sporveien offentliggjorde mandag hvilken leverandør som får oppdraget med å bygge 87 nye trikker til Oslo, til applaus fra blant andre byråd Lan Marie Berg (nærmest) og byrådsleder Raymond Johansen (mummer to til høyre for henne). Foto: Lene Sørøy Neverdal

Robust standard

Ifølge Marianne Vik, leder for trikkeanskaffelser, er de nye trikkene tilpasset Oslos forhold, har midtstilt førersete, seks dører, klimaanlegg og lavgulv for enkel atkomst for rullestoler og barnevogner, noe som vil være tidsbesparende, ifølge Vik. De frykter ikke lignende tilstander som trikkeskandalen fra 2008, da den italienske produsenten Ansaldobreda leverte leddtrikker uegnet for Oslo.

– Den spanske leverandøren som vant konkurransen har levert trikker til blant annet Tyskland, Storbritannia, USA og Nederland og kan levere et produkt som er robust og godt tilpasset forholdene i Oslo, sier Marianne Vik.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Fagfolk

Enkelte har hevdet trikken er gått ut på dato og at elektriske busser er et bedre alternativ.

– Det er vi sikre på at ikke er sant. Nå har vi lagt grunnlaget for at det blir trikk i byen for i hvert fall nye 40 år. De er miljøvennlige og har høy kapasitet, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien AS til Dagsavisen.

– Ruter er blitt kritisert for å ikke ha med fagfolk i beslutningen av valg av trikk framfor buss?

– Hundre ansatte i Sporveien og Ruter har vært med i dette arbeidet, og mer fagfolk enn dette på trikk har jeg vanskelig for å forestille meg at finnes i Norge, sier Hellesjø.