Her kutter Oslo 32 institusjonsplasser

Dårligere tilbud til dobbel pris. Det frykter beboere at blir resultatet når Vestli Rehabiliteringssenter skal gjøres om fra rusinstitusjon til boliger.

I forrige uke ble det kjent at Velferdsetaten i Oslo kommune skal legge ned rusinstitusjonen Syningom. Der blir 22 rusplasser nedlagt, mot kraftige protester fra både ansatte og beboere.

Denne uka var det beboerne på Vestli, ytterst i Groruddalen, som ble varslet. Beboere ble innkalt til fellesmøte mandag kveld, hvor de fikk den vonde beskjeden om at Vestli Rehabiliteringssenter blir nedlagt fra første februar. 

Eller, helt nedlagt blir det ikke. De 32 døgnplassene skal gjøres om til boliger for rusavhengige.

Beskjeden beboere og ansatte på Vestli har fått er at staben skal halveres, at fellesarealene og bemanningen blir stengt på kveld og i helger, og at prisen går fra institusjonspris til «gjengs leie». Beboerne frykter at det dermed blir slutt på rusfrihet også.

Saken fortsetter under bildet.

I denne tilsynelatende helt vanlige blokka på Vestli er det en rusinstitusjon med 32 døgnplasser. Jan Erik Johansen forteller at beboerne er livredde for hva som skjer når institusjonen blir lagt ned og gjort om til boliger.
Foto: Aslak Borgersrud

Jan Erik Johansen er tillitsvalgt for beboerne ved Vestli Rehabiliteringssenter. Foto: Aslak Borgersrud

Les også: «Det handler om å dreie rusfeltet i Oslo bort fra institusjonaliseringen»

Livredde beboere

– Hadde det ikke vært for dette stedet, så tror jeg at jeg hadde ...

Erik har det på tunga, men biter i seg den dramatiske slutten på sin egen setning.

– Sånt er jo ikke lov å si. Men Vestli har vært en helt essensiell del av planen min for å rydde opp i livet.

Erik er 53 år, og har vært rusfri i tre og et halvt år. Han vil helst ikke stå fram med fullt navn og bilde, men Dagsavisen møter han på Vestli, sammen med tillitsvalgt for beboerne, Jan Erik Johansen.

Begge forteller at beboerne er livredde for omlegginga av institusjonen.

– Dette stedet går fra å være et trygt rusfritt sted og til hospits-tilstander. Jeg vil gå så langt som å kalle det et overgrep, sier Erik.

Institusjonen holder til i en vanlig boligblokk på Vestli. Det er rundt 30 boenheter her, hvor mesteparten er hybler, mens noen har små leiligheter. Begge de to sier det er helt rusfritt i dag, men de frykter at det blir en helt annen hverdag etter første februar.

– Jeg flytta hit fordi det er rusfritt. Når det ikke er bemanning om kvelden og ikke noe testing ... da blir det rus her. Det er like sikkert som tyngdeloven, sier Erik.

Les også: – Man slenger rusavhengige ut i gata, eller i en kommunal bolig, uten å følge dem opp skikkelig

Mindre bemanning

– Folk kommer hit for å få hjelp med de underliggende problemene sine, sier beboer-tillitsvalgt Jan Erik Johansen.

Han forteller at Vestli er et sted hvor folk havner etter at de har vært på rehabilitering. Der kan de gjerne bo i noen måneder, og få aktiv behandling for rusproblemene. Etter det kan de havne på Vestli.

– Hvis de legger ned dette, så har vi ikke det ettervernet lenger, sier han.

– Vi snakker for alle som bor her. Dette stedet redder liv, sier Jan Erik.

Begge de to har lest om omsorgsinstitusjonen Syningom i avisa, og reagerer på hvordan Velferdsetaten har uttalt seg om at Oslo skal ha færre institusjoner, og flere rusavhengige i boliger. 

– Direktøren sier at dette kommer til å gjøre vondt en stund. Og det er jo riktig. Noen går vel til helvete. Men det går vel bra med de fleste, sier Jan Erik lakonisk.

– De sier alle ønsker seg egen bolig. Det er jo riktig det. Hvis du spør, liksom. «Ønsker du deg en egen bolig?» Så klart alle svarer ja på det. Men i mellomtida må vi rydde opp i en del ting, sier Erik.

Nå vil begge kjempe for å redde Vestli Rehabiliteringssenter. 

Saken fortsetter under bildet.

 

John Ingar Danielsen er avdelingsdirektør for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten i Oslo kommune.
Foto: Velferdsetaten

 

John Ingar Danielsen er avdelingsdirektør for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten i Oslo kommune. Foto: Velferdsetaten

– Klarer seg relativt bra

– Vi går fra institusjonsdrift til boligdrift. Vi vil hjelpe beboere som har et rusproblem til å håndtere bosituasjonen på en bedre måte, og de vil få hjelp og støtte når det er behov.

Det sier avdelingsdirektør for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, John Ingar Danielsen.

– Den store forskjellen mellom institusjon og bolig er at det ikke vil være døgnkontinuerlig bemanning. Natt og helg vil det være mindre bemanning. Men dette er personer som klarer seg relativt bra, og som vil få oppfølging til å håndtere bosituasjonen, sier han.

Beboerne frykter langt høyere priser når det går fra institusjonspriser, som gjerne ligger på en 5-6000 kroner i måneden for beboerne, og til «gjengs leie». Danielsen kan ikke svare på om det blir dyrere eller ikke. 

Men han mener det ikke blir noen forandring på rus-situasjonen i bygget.

– Ofte kommer man til Vestli fordi man har vært til rusbehandling og har behov for videre oppfølging. Det samme vil skje nå. Der er det ingen endring. Det vil fortsatt være en søknadsprosedyre før man får en plass. Det vil i stor grad være lik oppfølging som tidligere, sier han.

– Men hva er hensikten med omleggingen?

– Hensikten er å tilby flere boliger med oppfølging for personer med rusproblemer. Vi kan styrke tilbudet og styrke deres selvstendighet innenfor en boligramme. Mange har hatt institusjonell behandling for eksempel på sykehus bak seg, og har behov for ekstra tett oppfølging i bolig. Det er det vi tilbyr, sier han.

Les også: – Uten Syningom hadde jeg ikke levd i dag