Oslo får to slike sykkelsuperveier hvis forslaget blir tatt til følge. FOTO: NTB SCANPIX

Her kan det bli superveier for syklister

Transportetatene foreslår å bygge ti nye sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen i de ni største byene i landet.

I tillegg  vil det bli dyrere å kjøre elbil i tiden som kommer, varsler transportetatene. I dag la etatene fram sine forslag til Nasjonal transportplan. Utbygging av sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen, blir framhevet som en av hovedsatsingene.

Oslo får to slike sykkelsuperveier hvis forslaget blir tatt til følge, mens åtte andre områder får hver sin.

Les også: Kø, men ikke kaos i Oslotrafikken

En betydelig satsing på sykling og gåing – transportmetoder uten utslipp er vesentlige virkemidler for å nå målet om nullvekst i utslipp fra persontransport i byene, ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– De strekningene vi vil bygge ut med sykkelekspressveier er strekninger som virkelig har en transportmessig betydning, Gustavsen og viste til nullvekstmålene i de ni største byene.

For byene er målet å få en sykkelandel på mellom 10 og 20 prosent av de daglige reisene. I dag leder Kristiansand, men selv her er andelen bare 8 prosent.

Disse strekningene foreslås å bygges ut med sykkelekspressveier:

  • Oslo-regionen: E6 Bryn-Lillestrøm og Rv163 grense Akershus-Økern
  • Bergen: E39 Rådal-Bergen sentrum
  • Trondheim: E6 Tiller og Heimdal-Rotvoll
  • Nord-Jæren: E39 Stavanger-Sandnes
  • Nedre Glomma: Grålum-Kalnes
  • Buskerudbyen: E134 Gulskogen-Mjøndalen
  • Grenland: Rv36 Vabakken-Gråtenmoen
  • Kristiansand: E18 Vollevann-Oddemarka-Tordenskjolds gate
  • Tromsø: E8 Solligården-Tromsgården-Tomasjord

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Det vil bli dyrere å kjøre elbil

Pengene som kommer fra elbileierne skal brukes på å finansiere kollektivtransport og tiltak for gående og syklende, varsler transportetatene.

I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 skriver etatene at elbiler må gå fra ingen til lave avgifter og at de må begynne å betale bompenger – selv om de fortsatt vil få lavere sats enn bensin- og dieselbiler.

«Alle incitamentene for overgang til null- og lavutslippskjøretøy skal være tidsavgrenset. Alle kjøretøy bidrar til svevestøv, støy og kø, og alle trenger tilnærmet samme arealer til kjøring og parkering», skriver etatene.

Likevel understrekes det at elbiler og lavutslippskjøretøy skal være billigere i bruk enn bensin og diesel.

Etatene vil la elbilister fortsette å kjøre i kollektivfelt, men bare på de stedene der bilistene hindrer kollektivtransporten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil halvere transportutslipp

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp, skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i forslaget.

– Null- og lavutslippskjøretøyer skal ha fordeler som er store nok til å sikre et raskt skifte. I klartekst betyr dette at de aller fleste som kjøper ny personbil om ti år, velger en nullutslippsbil, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. (NTB)

Les også: Her er Frps klimakrav for Oslo