Har mistet én av tre velgere

Lufta har blitt bedre, men fattigdommen i Oslo har økt under Raymond Johansens ledelse. Nå håper han gratis skolemat skal lokke velgerne tilbake.

Arbeiderpartiet fikk 32 prosent i valget i 2015. Nå ligger dere under 20 prosent på målingene. Hva sier det deg at de andre partiene på venstresida går betydelig fram, mens Arbeiderpartiet har gått kraftig tilbake?

– Den rødgrønne sida har samlet sett ligget foran i over ett år. Nå har noe av det forspranget blitt spist opp av unntakstilstanden som finnes i norsk politikk. Det betyr at de andre partiene har fått mye kred for det vi har ansvaret for. Det er greit at det er vår side som går framover. Personlig skulle jeg ønske at Arbeiderpartiet fikk mer av den gevinsten, men politikk er ikke nødvendigvis en utdeling av takknemlighet. Jeg har vært med alt for lenge til å tro det.

Dersom Arbeiderpartiet i Oslo skulle få et valgresultat på under 20 prosent vil det være alt for dårlig, selv om du tar hensyn til disse trendene?

– Under 20 prosent er ikke min målsetting den 9. september. Vår ambisjon er å få 100.000 velgere (som tilsvarer omtrent 30 prosent, journ. anm). Vi skal jobbe knallhardt for det og vise fram resultatene i Oslo som vi er veldig stolte av.

I mai la SV fram en rapport som viser at fattigdommen og ulikheten i Oslo øker, og har økt også de siste åra. Hvordan kan det skje samtidig som venstresida har flertall og du er byrådsleder?

– De tallene har jeg ikke sett. Vi har begrensede virkemidler. Blant annet mener jeg at kontantstøtten er en fattigdomsfelle, og har bedt om å få være forsøksby for å fjerne kontantstøtten og bruke pengene på aktive tiltak som barnehager eller arbeid. Vi veit at i noen bydeler har arbeidsledigheten vært høyere enn på Vestlandet da det blei satt inn tiltakspakker der, uten at det har blitt satt inn tiltakspakker her. Oslo er en by preget av store forskjeller, det har det alltid vært. Vi har tatt tak i det med de virkemidlene vi har, men det er begrenset. Staten har flere virkemidler.

Grillkongen: Taket på Rådhuset har Oslos beste utsikt, men brukes stort sett bare til fotografering, sjeldent grilling.

Taket på Rådhuset har Oslos beste utsikt, men brukes stort sett bare til fotografering, sjeldent grilling.

Du peker på at staten, og at de har en større verktøykasse enn deg. Men det må jo også bety noe at du er byrådsleder?

– Jo, det betyr noe. Om du betaler 22.000 for aktivitetsskole eller om det er gratis, betyr noe. Eller at du har tilgang til barnehage. Mye av barnefattigdommen er knyttet til at en eller begge foreldrene er uten arbeid. Og fattigdomen knytter seg til nyankomne flyktninger. I perioder hvor det har kommet mange, som de siste årene, vil det også slå ut statistisk. Å jobbe målrettet med det er noe vi er opptatt av.

I 2015 gikk dere til valg på det dere kalte en «moderat eiendomsskatt». For å gjøre innføringen av eiendomsskatt spiselig lovte dere 3000 nye barnehageplasser og 500 nye årsverk i hjemmetjenesten. Hvordan går det egentlig?

– Veldig bra. Vi ligger på rundt 400 flere ansatte i hjemmetjenestene nå, og det siste jeg hørte var at barnehageplass nummer 3000 vil stå ferdig på Blindern i desember.

Barn i barnehage telles bare en gang i året, i desember. Ifølge KOSTRAs siste tall gikk det bare 200 flere barn i barnehage i Oslo i desember 2018 sammenlignet med desember 2015. Hvordan kan det ha seg?

– Det er snakk om 3000 nye plasser, og det vil variere hvor fulle de barnehagene er. I noen bydeler er ikke barnehagene fulle. Nå har vi en rekrutteringsjobb å gjøre. Vi må oppsøke barnefamilier i de ulike bydelene, fortelle om tilbudet og redusere skepsisen mange har til å overlate barnet til vilt fremmede mennesker halve dagen. I vår kultur er det en naturlig ting å gjøre, men andre steder er det mye høyere terskel for det. Og hvis du likevel er hjemme på kontantstøtte er barrieren for å ha barn i barnehage mye høyere.

Så de 3000 barnehageplassene og de 500 ansatte kommer ikke til å være på plass på valgdagen, men i løpet av 2019?

– Ja, det var det som var løftet vårt.

Hva er dine viktigste valgløfter til høsten av nye ting?

– For Arbeiderpartiet er det vesentlig at flere kommer seg raskere frem dit de skal. Derfor haster det å få bygget en ny t-banetunnel i Oslo, som sørger for at t-banen kan gå hvert 5. minutt på alle de viktigste t-banelinjene. Vi har planen klar, og vil sørge for å få spaden i jorda. Så ønsker Arbeiderpartiet å gi alle elever i Osloskolen gratis skolemat hver dag, fordi næring gir læring. Det er en tydelig front mot Høyre som utrolig nok fremdeles tror at mat ikke har noe med læring å gjøre. For oss er det en veldig viktig sammenheng. Også skal vi fortsette åvil viforsterke eldreomsorgen for å ta høyde for veksten som kommer av eldre på mellom 80 og 90 år som vi vet kommer mot slutten av neste periode.

Venstre har invitert MDG til å bytte til borgerlig side, noe MDG har sagt tydelig nei til. Men dersom dere taper valget og opposisjonen er avhengige av Bompengepartiet for flertall, kommer du da til å ringe Venstre og få dem over på din side?

– Venstre har vært tydelige på at de ønsker å søke mot høyresida, hvilket er veldig overraskende. Jeg kjenner ikke Venstre igjen, de er ute hele tida og etterlyser flere veiprosjekter. Så får vi ta det derfra. Eirik Lae Solberg har åpnet for å snakke med bompengepartiet, som har én viktig sak, nemlig å rive bomringen som Høyre og Arbeiderpartiet har vært enige om i 30 år. Og de skal samarbeide med Frp som mener det samme. Stakkars Venstre.

Hva har du på grillen?

En hel kylling som jeg trer på en halvliter Frydenlund Bayer. Kyllingen er smurt inn i «flyforbanna bbq-saus». Står ca. 1 time.