Valgt: Gard Realf Sandaker-Nielsen ser fram til å jobbe med biskop Ole Christian Kvarme, til tross for at de har et ulikt syn på homofilt ekteskap.

Han er Oslos nye bispedømmeråd

I 2008 forsøkte oslobiskopen å stanse Gard Realf Sandaker-Nielsens partnerskapsinngåelse. Nå skal de to samarbeide tett i Oslo-kirka.

Torsdag kveld ble Sandaker-Nielsen valg til ny leder av Oslos bispedømmeråd. Ifølge Vårt Land er Sandaker-Nielsen den første åpne homofile i et slikt fremskutt kirkelig lederverv.

– Dette ville ikke vært mulig uten den massive støtten Åpen folkekirke fikk ved kirkevalget. Vi har fått et tydelig mandat fra kirkas medlemmer i Oslo, Asker og Bærum om å bidra til endring, og det skal vi gjøre. For min del var det utrolig viktig å få tilliten fra bispedømmerådet. Personlig har jeg kjempet for homofile og lesbiskes rettigheter i kirken i mange år, å nå få muligheten til å jobbe innenfra og fremme likestilling, er stort, sier Sandaker-Nielsen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Klar for politisk kirkekamp

Diskriminering

Den mest dominerende saken for Åpen folkekirke, er at kirken skal vie homofile. Sandaker-Nielsen har opplevd på kroppen hvordan det er å bli diskriminert på grunn av legning av kirken: Da han inngikk partnerskap med Lasse Sandaker-Nielsen i 2008, forsøkte biskop Ole Christian Kvarme å stanse seremonien. Biskopen lykkes ikke. Partnerskapsinngåelsen skjedde i våpenhuset i Kampen kirke, mens ringene ble derimot satt på inn i kirkerommet. Biskop Kvarme er fremdeles en tydelig stemme dem som har et konservativt syn på ekteskapet.

Kvarme og Sandaker-Nielsen blir nå nære samarbeidspartnere i Oslo-kirka.

– Hvordan blir det?

– Jeg ser fram til å jobbe med han. Vi er uenig i noen saker, men det betyr ikke at vi ikke kan jobbe godt sammen for kirken i Oslo bispedømme, sier Sandaker-Nielsen.

Han erkjenner imidlertid at det er sprikende meninger i dagens bispedømmeråd.

– Åpen folkekirke legger vekt på at det skal være en kultur for uenighet. I både praktiske spørsmål og teologi, skal vi kunne være uenige. Jeg og Åpen folkekirke har vært tydelig på at det skal være rom for å tenke nytt og slik skal det være i fortsettelsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kirka i storbyen

En vigselsliturgi for likekjønnede blir et tema på vårens kirkemøte, og med Åpen Folkekirkes store valgoppslutning, vil de ha flertall for sitt syn.

– Hvordan vil vi i Oslo merke at det er du og Åpen Folkekirke som leder bispedømmet?

– Det er litt tidlig å si, men vi vil ha en arbeidsgiverpolitikk hvor ingen skal diskrimineres. Noe jeg også vil vektlegge, er hvordan vi skal jobbe som kirke i en storby som utvikler seg i rekordfart. Det skjer en massiv nyutvikling i områder hvor det ikke er kirkebygg, her må vi tenke nytt og strategisk. Vi trenger dessuten god dialog med andre kirke- og trossamfunn, ikke minst immigrantmenigheter og jeg ønsker at kirken skal utvikle seg videre som en åpen folkekirke som er nær og relevant for hele Oslos befolkning.