Guri Melby om dagens smitteveileder: – Skaper unødvendige utfordringer for barnehager og skoler

Dagens smittevernveiledere for skoler og barnehager er for strenge og fratar barn og unge det tilbudet de så sårt trenger. Det kom fram under dagens spørretime i Stortinget der kunnskapsminister Guri Melby varslet snarlig oppmyking.

Saken oppdateres.

– Helsemyndighetene vurderer at den generelle smittesituasjonen i landet er lav, mens de smitteverntiltakene som nå gjennomføres i skoler og barnehager er tilpasset en høyere grad av smitte. Det skaper unødvendige utfordringer for barnehager og skoler og gjør at vi ikke får gitt barn og unge et tilbud som de trenger.

– Vi vil derfor snarlig legge fram oppdaterte smittevernveiledere som vil ha lengre varighet og også gjelde til høsten, sa kunnskapsminister Guri Melby (V), som svar på et spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås som ville vite hva statsråden vil gjøre for å få undervisningen tilbake i norske klasserom.

Etter det Dagsavisen erfarer vil endringene bli kunngjort under regjeringens pressekonferanse klokka 16.00 i dag der både kunnskapsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skal være til stede.

Onsdag ettermiddag skriver VG at Holden-utvalget anbefaler full åpningstid i skoler og barnehager.

Krever beredskapsplaner

Under dagens spørretime la Melby ikke skjul på at hun mener barn og unge betaler en høy pris for smitteverntiltakene slik de i dag praktiseres i skole og barnehage:

– Slik smittevernreglene er nå legger de mye begrensninger på tilbudet. Det er selvsagt uheldig, men vi må huske at de er der av hensyn til barna og befolkningen som helhet, sa kunnskapsminister Guri Melby i Stortinget. 

Ifølge kunnskapsministeren vil de nye veilederne gjøre det lettere for skolene å planlegge, ikke minst med tanke på høstens skolestart. Samtidig vil det bli stilt krav om at skoler og barnehager er beredt til å takle situasjonen dersom smitteutviklingen igjen skulle ta seg opp:

– De nye veilederne vil kreve at skoler og barnehager har beredskapsplaner for de ulike nivåene av smitte, men samtidig gi mer forutsigbarhet og bedre mulighet til raskt å kunne tilpasse seg den til enhver tid gjeldende smittesituasjon både lokalt og nasjonalt, understreket Guri Melby, som åpenbart ser fram til å gi skole- og barnehagebarn en hverdag mer lik den de kjenner fra før koronapandemien.

Mer normal hverdag

– Jeg både tror og håper disse veilederne vil bidra til at barn og unge igjen får en mer normal hverdag og at ansatte i barnehager og skoler får mer forutsigbare arbeidsdager sånn at de kan planlegge og gi best mulig tilbud. Jeg vil fortsette å ha tett dialog med sektoren, forsikret kunnskapsminister Guri Melby.

Oppmykingen Regjeringen nå legger opp til kommer etter en tids debatt, ikke minst etter at assisterende helsedirektør Espen Nakstad for en knapp uke siden sa til NRK at smittevernveilederne kanskje blir praktisert «litt i overkant strengt mange steder».

 Nakstad uttrykte bekymring for at elevene har for korte skoledager og skoleuker, og mente det burde være mulig i større grad å normalisere skolehverdagen.

Uttalelsen vakte reaksjoner blant annet fra Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som mener det ikke er mulig å ha normal drift i Oslo-skolen så lenge kravet om minst en meters avstand mellom elevene står fast.

– Trenger tid til å tilpasse seg

I Stortinget understreket kunnskapsministeren også at man har vært i en ekstraordinær situasjon, og at mange har strekt seg langt for å gi et godt opplæringstilbud - og ikke minst gi opplæring og omsorg på nye måter. Noe skolestatsråden sa hun var både takknemlig og imponert over. 

– Det er viktig at barna får være tilstede på skolen i dette fellesskapet. Og som jeg tidligere har sagt skal alle tilbake på skolen før sommeren, sa Melby i Stortinget.

Samtidig fremholdt hun at skolene har ulike forutsetninger for å gi alle elever et fysisk tilbud på skolene og samtidig håndtere smittevernreglene.

– Skolene trenger tid til å tilpasse seg og finne gode løsninger lokalt. Dette krever mye organisering og planlegging, sa kunnskapsminister Guri Melby.