NYE SKINNER: Etter flere års arbeid sto Prinsens gate ferdig med toveis trikketrafikk i våres.FOTO: sporveien AS

Graver opp Oslo – en gang for alle

I løpet av få år får Sporveien 87 nye trikker. Det krever store oppgraderinger i infrastrukturen. Og mye graving.

Trikken har alltid vært et diskusjonstema, og debattene rundt dens eksistens har vært mange.

Men trikken er kommet for å bli.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tom kart
Illustrasjon: Sporveien AS

Politisk vedtak

Det er Oslos politikere som har vedtatt at Oslo skal være en trikkeby, og at det skal kjøpes inn nye trikker.

Men de hadde kanskje ikke regnet med at nye trikker krever nye skinner.

– Grunnen til at det arbeides så mange steder i byen nå, er fordi flere virksomheter har behov for å utføre arbeid både over og under bakken. For trikkens del er det en kombinasjon av vedlikeholdsarbeid, helt ny trikkeinfrastruktur flere steder og sporforskyvning. Behovet for sporforskyvning kommer av at mellomrommet mellom to spor blir for smalt, og at trikken vil kunne ha møtekonflikt flere steder. Dette og vedlikehold av slitt infrastruktur er hva vi holder på med, forklarer Emilie Mejlænder, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, til Dagsavisen.

I Oslo har man kanskje fått inntrykk av at de forskjellige etatene ikke snakker med hverandre når det graves. Ikke før er lysverket ferdig med et gravearbeid, før televerket har satt spaden i jorden på samme sted.

– Gjennom prosjektene som ligger i programmet gjøres det arbeid både på trikkeskinner, vann og avløp, fortau og gater og annet, sier Mejlænder.

– Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten samkjører sine planer så langt det lar seg gjøre, for å minimere belastningen og redusere antall byggeperioder. Når det skal graves i Oslo ønsker vi at det bare gjøres én gang – der vi koordinerer det som skal gjøres både på vann og avløp, fortau og gateplan og annet, slik at belastningen for Oslos innbyggere blir minst mulig. Kostnadene er delt mellom samarbeidspartene, sier hun.
 

Trikk
Ved Kirkeristen i Oslo sentum er gravingen allerede i gang. Foto: Tom Vestreng

30 prosjekter

Totalt skal det gjennomføres om lag 30 små og store prosjekter, hvor de aktive nå er Tinghuset – Tullins gate (Nordre Streng), Grensen og Kirkeristen, samt avsluttende arbeider i Thereses gate og Trondheimsveien. Arbeider på Skøyen har oppstart i oktober. Planen er at alle prosjektene skal ferdigstilles til de første trikkene ankommer Oslo fra 2020.

– De store prosjektene som ligger foran oss er blant annet Grefsenveien, Storgata mellom Kirkeristen og Nybrua, Thorvald Meyers gate, Majorstuen ved Valkyrie plass, Kongsveien, Bispegata og arbeid med verksted og trikkebasene på Grefsen og Holtet. Flere av disse er under prosjektering eller detaljprosjektering, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Les også: De graver og graver i Kirkeristen

1.000 meter mer trikk

De 87 nye trikkene representerer en kilometer mer med trikk.

– Et sted må disse trikkene plasseres når de ikke er ute i trafikken. Et av de andre store prosjektene er å bygge verksted og trikkebase på Holtet og Grefsen, sier Mejlænder.

I våres åpnet Prinsens gate for toveis trikketrafikk, etter flere år med gravearbeid.

– Prinsens gate har fått et helt nytt løft etter at den ble ferdig, sier hun.

I dag ender trikkesporene i Bjørvika utenfor Barcode. Men de skal videreføres opp mot Gamlebyen.

– Det er også planer om en trikketunnel på Ekebergbanen fra Konows gate til Ekebergparken. Men dette er foreløpig på prosjekteringsstadiet, sier Mejlænder.