– Glad Karin sa ifra

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl (Ap) reagerer på at eldre med hjelpebehov ikke får den hjelpen de trenger.

 

– Det gjorde inntrykk å lese at 84 år gamle Karin Aanonsen bare får praktisk hjelp i hjemmet hver tredje uke når behovene hennes menes å være mye større, sier byråd Tone Tellevik Dahl.

I Dagsavisen i går fortalte 84-åringen om at hun ikke får den bistanden hun trenger for å holde hjemmet rent.

Tilsynsutvalget i bydelen mener to timer hver annen uke bør være et minimum. Bydelsdirektøren mener halvannen time hver tredje uke er nok.

Les mer her: Karin (84) tilbys vask av do og sengetøy hver tredje uke

Ut ifra behov

– Selv om jeg ikke kan gå inn i enkeltsaker, må jeg understreke at hjemmetjenestene til eldre i Oslo skal tilbys ut fra behovene til hver enkelt. Noen har behov for hjelp hver dag, andre hver tredje uke. Hva som er riktig for hver enkelt er en sak mellom den enkelte og bydelen. Det er svært viktig at eldre og pårørende som mener de ikke får nok hjelp, gir beskjed, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.

Aanonsen er ikke alene. Pasient- og eldreombudet i Oslo får jevnlig, fra alle bydeler, høre lignende historier.

– Et stort problem med den eldreomsorgen Høyre-byrådet skapte, var at eldre møtte stadig nye medarbeidere fra hjemmetjenesten og at de hadde fryktelig dårlig tid. Det ble beskrevet som en hastverksomsorg. Årsaken var dels ressursmangel og dels at de eldres hjelpebehov ble bestemt på et kontor langt unna de eldre selv, sier Tellevik Dahl.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Flere årsverk

– Byrådet øker antallet årsverk med 25 prosent, totalt 500 årsverk, i hjemmetjenesten innen utgangen av 2019. Samtidig har antallet eldre gått ned. Dermed blir det mulig å gi eldre faste hjemmehjelpere med bedre tid. Vi innfører også nye arbeidsmåter. En del av jobben er for eksempel å ta seg tid til å spørre den enkelte hva som er viktig for dem den dagen. Gjerne over en kaffekopp, slik Karin etterlyser. De skal dessuten ikke bare gi praktisk bistand og hjemmesykepleie, de har også i oppgave å hjelpe eldre med aktiviteter som øker deres livskvalitet. De nye årsverkene er direkte finansiert av eiendomsskatten, sier Tellevik Dahl.

Les også: Ber Oslos politikere overta ansvaret fra "griske eiendomsutviklere"  (Dagsavisen+)