Disse greinene er nå fjernet slik at skoleveien til Bryn skole er blitt tryggere. Det er både (f.v.) Selma Otterdal, Jessica Alama, byråd Guri Melby, Mia Gaustad, Oliver Grihamar, Ruth Abreham, Celina Eikemo Melby, Kristian Arman Garsjoe og Sansjuthan Suganthan veldig glade for. FOTO: ARNE OVE BERGO

Gjør egen skolevei tryggere

Elevene ved samtlige grunnskoler i Oslo kan nå selv gjøre skoleveien sin tryggere. Likevel er det bare hver tiende grunnskole som så langt deltar i det nye, unike prosjektet.

Bryn skole er en av kun tolv grunnskoler som har tatt i bruk «Trafikkagenten», en mobilapp utviklet av Bymiljøetaten. Med denne appen, som ble lansert i februar, kan barna melde fra om farer på skoleveien. Den sjansen har ikke ungene ved Bryn skole latt gå fra seg.

– Sammen med venninnen min Nelly meldte jeg fra om at det var mange trær her i Solkroken og at vi ikke ville se det hvis det kom en bil, forteller Celina Eikemo Melby.

– Har du opplevd at det har skjedd?

– Ja, det var en bil som kom nær meg, svarer femteklassingen.

– Er det mange elever ved Bryn skole som passerer Solkroken på vei til skolen?

– Ja, det er ganske mange som går her.

LES OGSÅ: Store forskjeller mellom øst og vest

Ikke lenger farlig

Nå trenger ikke Celina og de andre elevene å bekymre seg for «usynlige» biler i Solkroken lenger. Forleden dag rykket nemlig Jarle Vestby og Even Stenbråten fra Hadeland Maskindrift ut på oppdrag fra Bymiljøetaten, som en direkte konsekvens av Celinas melding om trafikkfarlig skolevei. Med motorsag ble alle greiner og alt buskas som kunne skjule biler, fjernet på et blunk. Snart skal dessuten et skilt som markerer gang- og sykkelvei, flyttes for å gjøre skoleveien tryggere for barna. Da blir det vanskeligere for bilister å parkere i området.

– Det er veldig fint at de gjør noe med dette, synes Celina.

Det synes også rektor Eva Sørby ved Bryn skole.

– At de faktisk kom med en motorsag, motiverer oss til å rapportere inn flere farer på elevenes skolevei, sier hun.

Flere elevmeldinger om farlige skoleveier er nettopp det prosjektleder Vibeke Rørholt i Bymiljøetaten ønsker seg mest av alt i dagene og ukene framover. Aller helst vil hun ha slike meldinger fra alle grunnskoler i Oslo, for å kunne danne seg et mest mulig fullstendig bilde av hva slags utfordringer ungene møter på skoleveien.

– Jeg håper nå at både lærere og FAU-er ved langt flere skoler enn hva som så langt er tilfellet, engasjerer seg og bidrar til at denne appen blir tatt i bruk, sier Rørholt.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

20 millioner til sikring

– Hva må til for å ta den i bruk?

– En smarttelefon, og hvis det er unger som mangler det, kan de få låne en i to dager. Og appen er utformet slik at selv førsteklassinger enkelt kan bruke den til å dokumentere skoleveien sin, svarer Rørholt.

– Men vil dere klare å respondere hvis det plutselig begynner å komme mange meldinger om farlige skoleveier? Har dere de nødvendige ressursene?

Inn fra sidelinjen kommer byråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V), som også har tatt turen til Bryn skole, for svare på akkurat det spørsmålet.

– Rammene til sikring av skoleveiene er blitt nær tredoblet til 20 millioner kroner, svarer hun.

Hun er svært opptatt av at hver eneste av disse kronene blir brukt opp så fort som mulig.

– Heldigvis er det veldig få barn som blir skadd på skoleveien, men stadig vekk er det nestenulykker, sier Melby.

Hun påpeker at det ofte kan være langt mer krevende for barn enn voksne å bevege seg ut i trafikken.

– For en unge på 130 centimeter kan både vegetasjon og parkerte biler innebære en utfordring, sier Melby.

– Derfor er «Trafikkagenten» veldig viktig for barnas trafikksikkerhet. Appen innebærer en kreativ og nyskapende måte å sikre at barna blir hørt ved at de selv får muligheten til å si ifra om det de opplever, tilføyer hun.

LES OGSÅ: Her sprenges det ved skoleveien

Forskningsprosjekt

Elevenes meldinger om farer på skoleveien skal også inngå i et forskningsprosjekt ved Transportøkonomisk institutt, opplyser prosjektleder Vibeke Rørholt.

Bruken av en mobilapp for å sikre barn i trafikken er allerede blitt lagt merke til internasjonalt, og senere i høst skal satsingen presenteres under en konferanse i Frankfurt.

Hvis ikke alt dette skulle være nok til å motivere flere skoler til å bli brukere av «Trafikkagenten», kan Rørholt også lokke med en premie på 10.000 kroner til det elevrådet som klarer å mobilisere flest elever til å melde fra om farer på skoleveien. Konkurransen varer fram til 18. september.

LES OGSÅ: Språksuksess for de minste

 

Barnas meldinger får konsekvenser

Dette går igjen i meldingene fra barna som har tatt i bruk Bymiljøetatens mobilapp:

  • Dårlig sikt på grunn av busker, svinger og parkerte biler.
  • Både biler og syklister i høy fart.
  • Trafikk som ikke stanser for barna, slik at det blir vanskelig å krysse veien.

Som en følge av disse meldingene er følgende tiltak blitt iverksatt/under planlegging:

  • I Solkroken ved Teisenveien er busker og kratt blitt beskåret. Det vil gjøre området mer oversiktlig, og det blir tryggere å krysse veien og å bruke gang- og sykkelstien der.
  • I Etterstadgata ved Vålerenga skole vurderer Oslo kommune å utvide parkeringsforbudet, slik at det blir mer oversiktlig å krysse veien. Det vurderes også andre tiltak på grunn av konflikter mellom gående og syklende.
  • I Fjellhus allé vurderer kommunen å stramme opp eller bygge om krysset og opprette bedre gangarealer. Befaring viser dessuten behov for klipping av vegetasjonen.

Kilde: Bymiljøetaten