På forslag fra Krfs Erik Lunde (t.h) har byrådet og ansvarlig byråd for næring, mangfold, og eierskap, Geir Lippestad (Ap) gitt tre millioner ekstra til kampen mot menneskehandel i Oslo.

Gir tre millioner

Byrådet ønsker å styrke tiltakene mot menneskehandel, og har i tilleggsinnstillingen til Oslo-budsjettet bevilget tre millioner kroner ekstra til arbeidet.

 

Bakgrunnen er et privat forslag fra bystyrererpesentant Erik Lunde (KrF) til bystyret for en sterkere innsats og bedre koordinering av arbeidet mot menneskehandel i Oslo kommune.

Systematisk

– For byrådet er det viktig at Oslo jobber systematisk for å hindre at mennesker blir utnyttet gjennom prostitusjon, menneskehandel og moderne slaveri og er svært glad for forslaget som hele bystyret står bak, sier byråd for næring, mangfold og eierskap, Geir Lippestad (Ap) til Dagsavisen.

– Byrådet vil legge fram en helhetlig handlingsplan for bekjempelse av menneskehandel, prostitusjon og moderne slaveri i Oslo og bevilger tre millioner til dette arbeidet i 2017, sier byråden.

– Ifølge FN er menneskehandel og moderne slaveri noen av de største utfordringene vi står overfor globalt. Rundt 25 millioner mennesker lever i slaveri som følge av menneskehandel på verdensbasis. Dette er også noe som skjer her i Oslo. For meg handler dette om menneskeverd først og fremst. Vi må gjøre hva vi kan for å hindre at mennesker lever i en slaverilignende tilstand eller rett og slett er kjøpt og solgt på et marked, sier initiativtaker Erik Lunde til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Slaveri

– Hvordan definerer du moderne slaveri?

– Med slaveri tenker vi på slaver som ble fraktet fra Afrika til Amerika på 1800-tallet. Det er ikke slik det skjer i dag, men omfanget er enda større. Det er fattige mennesker i Asia, Afrika og Øst-Europa som utnyttes av kyniske bakmenn. Vi ser mange eksempler på dette i vår egen by. At Oslo kommune nå bidrar til å bekjempe denne formen for nedgradering av menneskets verdi er kjempeviktig, sier Lunde.

Byrådet var ikke sene om å omfavne forslaget fra Lunde, selv om det kom fra en opposisjonspolitiker.

– Grov utnyttelse av mennesker er noe av det verste vi står overfor, og jeg vil berømme Lunde og KrF for forslaget. Hele bystyret står samlet bak dette, sier Lippestad.

Bakmenn

– Vi ser det på arbeidsplasser, og på gaten. Tigging er også en del av denne problematikken. Men vi vil understreke at det ikke er tiggerne som sitter med et pappkrus og ber om penger vi er ute etter. Vi er ute etter bakmennene. Vi ser det på grov utnyttelse av arbeidskraft, og vi ser det på prostitusjon. Dette er de mest sårbare av oss, som ikke har rettigheter, og ikke synes, og som har få som kan stå opp for seg. Det er dette vi nå ønsker å få en bedre oversikt over. Hvor mange er de, hvor store er utfordringene i Oslo, og hvilke tiltak som kan iverksettes. Og vi ønsker å samordne alt det arbeidet som allerede gjøres i Oslo, slik at det blir enda mer kraftfullt, sier Lippestad.

Les også: Etablerer demenslag over hele Oslo