Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. FOTO: MIMSY MØLLER

Går til kamp for fagarbeiderne

Byggenæringens Landsforening (BNL) ønsker flere lærlinger og flere fast ansatte. Nå går de til kamp for fagarbeiderne.

– Rapporten som Manifest Tankesmie har laget på oppdrag for Fellesforbundet, berører noe av det vi i BNL har jobbet mye med det siste året, sier administrerende direktør for i BNL, Jon Sandnes til Dagsavisen.

De er opptatt av den norske grunnmodellen, hvor faste ansatte skal være hovedregelen.

LES OGSÅ: Støre vil endre loven

Stolper

– Vi må ta forbehold om funnene i rapporten, ikke minst fordi svakheten ved rapporten er at den kun analyserer situasjonen i Oslo – men trenden med færre faste ansatte bekymrer. Hele vårt fellesskap har satt opp fire stolper for hva som skal være grunnfjellet i fremtidens arbeidsliv. Det ene er å forvalte frontfagsmodellen, slik at en setter rammer for lønns og arbeidsvilkår i framtida, sier Sandnes.

– Den neste stolpen, er at vi sikrer en bærekraftig lærlingordning. Dette er det sterkeste navet. Da må vi ha bedrifter med ansatte fagfolk, som skal lære opp disse unge til å bli gode fagarbeidere, sier han videre.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Fast ansatte

I rapporten til Manifest vises det til at hver fjerde ansatt er innleid.

BNL er bekymret for utviklingen.

– Vi må holde fast ved den norske modellen, hvor bedriftene må ha en hovedvekt av fast ansatte. Men med en viss fleksibilitet, sier han om den tredje stolpen.

– Det fjerde, som underbygger de tre første, er at vi må ha en høy organisasjonsgrad. Vi er svært opptatt av at fagarbeiderne organiserer seg, og at bedriftene er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, sier han.

Dag Terje Andersen (Ap), andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener at en del av de tiltakene regjeringen har fått på plass, gjør det lettere å være useriøs, og vanskeligere å være seriøs.

– De har et altfor svakt permitteringsregelverk, de har fjernet likebehandlingsprinsippet, de har fjernet muligheten til kollektiv søksmålsrett, og ikke minst har de gjort det lettere å ansette folk midlertidig, sier Dag Terje Andersen.

LES OGSÅ: Mener færre mellomledd vil gi mindre sosial dumping