Apotekansatte jobber mye ulempe allerede i dag. Mange norske apotek er tilknyttet kjøpesentre som har oppe på kvelden, i helgene og på søndager under julehandel. De frykter for enda mer ulempe dersom søndagsåpne butikker blir et faktum. Det sier hovedtillitsvalgt for Farmasiforbundet i Vitus-kjeden, Anita Sveum Nilsen. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Frykter konsekvensene av mer søndagsjobbing for apotekansatte

Søndagsåpent: Apotekansatte jobber allerede mye ulempe, og tror søndagsåpne butikker kan få dramatiske konsekvenser for yrket.

– Søndagsåpent er en stor utfordring for oss. Vi frykter konsekvensene av den økte belastningen på de ansatte dersom søndagsåpne butikker blir en realitet. Vi tror apotekene blir nødt til å strekke ut turnusen til de ansatte fremfor å ansette flere, sier Anita Sveum Nilsen, hovedtillitsvalgt for Farmasiforbundets medlemmer i Vitus-kjeden.

Mange av landets apotek er tilknytta butikksenter og må følge senternes åpningstider. Det betyr lange åpningstider både på ukedager og lørdager. I tillegg har sentrene åpent på helligdager og kveldsåpent, helg- og søndagsåpent under julehandelen, noe som da også gjelder apotekene.

– Vi er en faghandel med autorisert helsepersonell til stede. Jeg tror ikke politikerne har tenkt på hvordan søndagsåpne butikker påvirker faghandlere som oss, sier Nilsen.

For mens andre butikker kan hyre inn ekstrahjelp, studenter og vikarer, må apotekene til enhver tid bruke sine fagansatte fordi apotekene er forplikta til å alltid ha en farmasøyt til stede i åpningstiden.

– Vi må ha like gode medarbeidere en søndag som en vanlig hverdag. Særlig i utkantstrøk hvor det er mangel på kvalifisert arbeidskraft, kan det bli utfordrende, sier Nilsen.

LES OGSÅ: – Vi jobber allerede mer på søndager

Mangel på arbeidskraft

Men det gjelder ikke bare utkantstrøk, over hele landet er det farmasøytmangel. Nilsen frykter at færre vil jobbe i apotek om det blir mer ulempejobbing.

– Jeg tror ikke det blir så attraktivt for en farmasøyt å jobbe på et apotek som også har søndagsåpent. Jeg tror mange heller velger seg andre jobber, sier Nilsen.

Pasientsikkerhet

Både Farmaceutene, Apotekforeningen og Farmasiforbundet igjennom Parat har varslet regjeringen kom konsekvensene for bransjen i sine høringsinnspill om søndagsåpne butikker.

De mener søndagshandel vil føre til dårligere pasientsikkerhet, redusert lønnsomhet og enda større mangel på kvalifisert personell.

«Skal også søndag bemannes, frykter Parat for at fagkompetansen svekkes ikke ubetydelig disse dagene. Ikke bare setter dette arbeidstakerne under et sterkere press på flere måter, i tillegg vil sikkerheten for kundene/pasientene bli dårligere», heter det i høringssvaret fra Farmasiforbundet.

IRENE HALVORSEN KOMMENTERER: Trøsten er de nye, blanke flisene på det nyoppussa badet

Ingen inntjening

Når det blir søndagsåpning, øker også lønnsutgiftene. I sitt høringssvar peker Apotekforeningen på at 3/4-deler av omsetningsverdien i apotek kommer fra resept fra lege. Dermed kan ikke apotekene øke inntektene sine for å demme opp for økte lønnsutgifter ved prisøkning på disse varene.

– Jeg tror ikke apotekene vil ha råd til å ansette flere, dermed må de bruke de ansatte de har og spre dem utover. Det betyr lengre turnuser, færre på jobb og større belastning på den enkelte, sier Nilsen.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!